SKROL je martial-industriální soubor, založený v roce 1995 skladatelem a instrumentalistem Vladimírem Hirschem, zpěvačkou Martinou Sanollovou a textařem Tomem Saivonem. Tvorba souboru je založena na Hirschově filosofii "integrované hudby", vycházejís z původních skladebných principů, obohacených programovými vlivy neoklasicistickými. Získala mezinárodní věhlas zejména díky svému originálnímu stylu klasické hudby, který lze nazvat spirituálním martial-industriálem.Ke skupině se v roce 2011 připojila nehrající členka Marianna Auster, jejíž videa doprovázejí koncertní produkci kapely.

Digitální alba k poslechu a stažení v nejvyšší kvalitě naESCHATON

Konceptuální album (1999–2019). Hudebníci: Vladimír Hirsch - autor hudby, elektronické klávesové nástroje, syntezátory, samplery, klavíry, digitální technnika; Martina Sanollová - zpěv, Tom Saivon - produkce a texty, Marianna Auster - videoart, artwork. Album pokračuje v tradičním stylu formace, ale v jednoznačně elektroničtější podobě s výraznější úlohou noisu, který i tak má však (jak je jejím zvykem) nadále spíše koloraturní úlohu. Jednoduše strukturovaný, ale emocionálně vypjatý projekt vytváří atmosféru, v níž instrumentace hraje roli vnitřní matematické struktury, industrializovaný sound a vokály pak onen emocionální prvek, výrazně úmocněný ohnivými existenciálními texty. Album je pro skupinu výjimečné též tím, že na rozdíl od všech ostatních užívá výhradně češtinu.

Recording :
Eschaton (CD © 2019 Old Captain - OCCD48). Limitovaná edice 300 kopií v šestistránkovém digipacku)

1 Sutiny
2 Diaspora
3 Rondeau
4 Eschaton
5 Lament
6 Materie
7 Schizma
8 Nerovnost
9 Slova
10 Azyl

_________________________________________________________________________________________________________________


APOSTASY

Kompletně přepracovaná a remasterovaná alba "Heretical Antiphony" (původně nahráno 1997, skladby č.1-9) a "The Fall Verified" (původně 1998, skladby č.10-18) v jednom. Hudebníci: Vladimír Hirsch - hudba, syntezátory, digitální technika, klávesové nástroje, bicí nástroje, zpěv, mix; Martina Sanollová - zpěv, texty; Tom Saivon - texty, zvuková spolupráce, produkce.

Recrding :
Apostasy (DIG © 2018 Integrated Music Records - Cacth 070)

1 Proclamatio
2 Agog
3 Litany
4 Non-Organic
5 Purified (Prelude)
6 Fire Scenes
7 Converted
8 Simplicity Of Heresy
9 Epilogue: Exsanguis
10 Reckless Fortune
11 Fall Away
12 Rue de l'enfer
13 Eyeless
14 Hypocrite's Prey
15 Rue du Ciel
16 Mean
17 Fall Away II
18 Aegis

_________________________________________________________________________________________________________________


LIVE

Minialbum živých nahrávek z koncertních vystoupení v letech 2011-2012 (Praha, Lodž, Wroclaw, Drážďany). Hudebníci: Vladimír Hirsch - hudba, syntezátory, digitální techinka, vokál, produkce, Martina Sanollová - zpěv, efekty, texty, Tom Saivon - texty, zvuková spolupráce. Záznam obsahuje nově upravené verze již vydaných skladeb z alb "Insomnia Dei" (2 a 4), "Dances and Marches for the Orphan Age"(3) a "New Laws / New Orders"(1).

Nahrávka :
Live (CDR © 2012 Integrated Music Records - Cacth 066)

1 The Rite Of Love And Death (Live In Prague)
2 Insomnia (Live In Łódź)
3 Decline And Fall (Live In Wrocław)
4 Dei Irae II (Live In Dresden)

_________________________________________________________________________________________________________________


NEW LAWS / NEW ORDERS

Konceptuální album. 2000-2008. Hudebníci: Vladimír Hirsch - kompozice, syntezátory, digitální techinka, vokál, Martina Sanollová - zpěv, Tom Saivon - texty, produkce. Mastering V.Haňka. Původně instrumentální album, později přepracované jako plně konceptuální titul souboru. Projekt, který eklekticky uzavírá aktivní činnost trojice, revidujíce jak původní tracky instrumentální verze, tak některé nevydané či nedokončené skladby. Album poskytuje v celistvé podobě akční potenciál souboru, oscilujíc mezi moderní klasickou hudbou a post-industriálním soundem, využívajíce komplexní arzenál Hirschových skladebných a instrumentačních technik. Je plně plně vyzrálé, tématicky, kompozičně i zvukově kompaktní.

Nahrávky :
New Laws / New Orders (CDR instrumental version, 2000 CatchArrow Recordings - Catch 033 / nevydáno)
New Laws / New Orders (CD © 2009 Twilight Records, Argentina)

1 Initium
2 Article One
3 Bread Of Deceit
4 Spiral Aura
5 Dogma And Ritual
6 Lex Lacerationis
7 Columns
8 Article Two
9 Orphan Age
10 The Rite Of Love And Death
11 Agony Of Faith
12 Return To Chaos
13 Postscript

_________________________________________________________________________________________________________________


DANCES & MARCHES FOR THE ORPHAN AGE

Album skladeb pro integrovaný hudební soubor. 1998-2005. Vladimír Hirsch - varhany, klavír, syntezátory, bicí nástroje, zpěv, Martina Sanollová - zpěv, texty, Tom Saivon - hluky, samply, texty. Třetí projekt souboru formálně mající opět charakter suity, tentokrát však nikoli na epickém principu. Pokouší se již tradičně o postižení konfliktu rozumového a citového nazírání. Jednotlivé skladby vystupují z jakési zející prázdnoty, připomínající rozevřený chřtán propasti. Není to však prázdnota ve vlastním slova smyslu, neboť v ní cítíme přítomnost života či principu, i když vzdáleného naší racionalitě. Působí dojmem nedohledné dýchající hlubiny (ambientní vrstva hudby), jejíž temné ústí je obklopeno lidskou masou (instrumentální báze), kde z anonymity vystupují zcela konkrétní, emočně vypjaté tváře (vlastní hudební sdělení, vokály, neinvazivní hlukové samply). Zde se promítají rozdílné metafyzické inklinace protagonistů na matrici sjednocujícího a hlásaného filozofického substrátu, kterým je všudypřítomné existenciální téma. Ať již ryze katolický model očekávání a strachu z nepoznatelného, ale nezpochybnitelného mystického obsahu propasti ve smyslu spasení či zavržení nebo pantheistické oslovování prostoru, nečinící si nárok na odpověď či naději, stejně jako tvrdošíjné hledání souvislostí v uchopitelných strukturách, které nás obklopují - vše otřásá základy stereotypů myšlení i cítění. Soubor v projektu naplňuje své představy jak formálně, tak obsahově. Vokály při zachování principů teze-antiteze směřují na dominujícím ženském pólu místy k nonverbální, transcendentální poloze a roli nejvýznamnějšího sólového nástroje zde nikoli četností, ale svým obsahem zaujímají varhany, jejichž sound je jakýmsi nepřehlédnutelně vztyčeným varujícím prstem.

Nahrávky :
Dances & Marches (Vladimír Hirsch: MC instrumental version, 1998 CatchArrow Recordings - Catch 017a)
Dances & Marches For The Orphan Age (CD © 2005 Dagaz Music, Portugalsko, distribuce Equilibrium Music))


1 Theorema
2 Absolution
3 Heights Of Despair
4 Cruciform
5 Eleison
6 Discordia orta
7 Iob 03
8 The Sign Reanimated
9 Antifuga 74/148 b.p.m.
10 Abysm
11 Decline And Fall

_________________________________________________________________________________________________________________


INSOMNIA DEI

Album pro integrovaný hudební soubor. 1998. Vladimír Hirsch - syntezátory, sampler, zvukové smyčky, vokál, mix, Martina Sanollová - zpěv, Tom Saivon - texty, produkce. Koncepční projekt, jehož cíílem je organické sepětí mezi instrumentací, harmonizací a skladebnými principy vlastního pojetí moderní vážné hudby na straně jedné a syrovým, hutným a destruktivním soundem, do nějž je vše vnořeno, na straně druhé. Tradiční potenciace slovanského prvku spočívá nejen v sémanticky blízkých, jednoduše vázaných melodiích, protkávajících základní látku skladby či zachvívajících se ne zcela nápadně nad masou zvuku, ale i v harmonizacích rifů a některých vokálních partech. Kontrast mezi agresivní bází hudby a nad ní nesoucí se melodií spolu s emocionálně rozdílnými charakteristikami obou vokálů vytváří působivou dialektiku sdělení ve smyslu věčného zmítání e mezi ideou a realitou. Kromě uvedených CD vydalo v roce 1998 německé nakladatelství LOKI Foundation výběr čtyř skladeb na vinylu s názvem MARTYRIA. Soundmasterem americké verze alba byl Phil Easter.

Nahrávky :
Insomnia Dei (MC © 1998 CatchArrow Recordings, MC)
Martyria (10´ LP © 1998 LOKI Foundation / Power & Steel)
Insomnia Dei (CD speciální digipak © 2001 Chromozome Records / RRRecords, USA)
Insomnia Dei (CD © 2003 M.D.Propaganda, Německo)

1 Soaking / Movie Martyr
2 Gasteropod
3 U.C.M.
4 Insomnia
5 Agog 2
6 Katarakt (What The Eye Have Not Seen)
8 Dei irae

_________________________________________________________________________________________________________________


HERETICAL ANTIPHONY

Album skladeb pro integrovaný hudební soubor. 1997. Vladimír Hirsch - syntezátory, sampler, bicí, zpěv, Martina Sanollová - zpěv, Tom Saivon - texty, samply. Třetí, definitivní verze suity "Simplicity Of Heresy" Vladimíra Hirsche, obohacující původní, převážně duchovní a poněkud akademicky suchou verzi o rozměr fyzický díky bohatší instrumentaci a citově vypjatým, dynamicky vystavěným vokálním partům. Ty oscilují od dramatických, epicky pojatých (Litanie), přes výrazně melodické (Adveniat) až k drastickým, ve smyčkách rytmizujícím výkřikům. Hlasový arsenál obsahuje ženský i mužský vokál, který svému protipĺu vytváří jakési "alter ego". Prostor projektu dotváří ambient v podobě neinvazivní industrializované hlukové klenby, ve které vlastní děj probíhá. Monotématičnost a sevřenost je podtržena zvukově specifickou instrumentací spolu se stmelujícím, typicky kovově působícím soundem použitých nástrojů, technické zpracování projektu však trochu zaostává za plánovanou podobou. Zkrácením metráže původní suity sice ubylo na epičnosti projektu, ale spolu s výše uvedenými atributy bylo dosaženo vyššího stupně naléhavosti výpovědi, stejně jako přesvědčivosti v postižení tragiky vnitřího konfliktu základních hodnot jedince, který se stává hrdinou, otrokem i obětí společenského tlaku, jenž proklamací své teze sám inicioval.

Nahrávka :
CD (© 1999 M.D.Propaganda, Německo)

1 Proclamatio
2 Agog 1
3 Litany
4 Non Organic
5 Purified (Prelude)
6 Fire Scene
7 Converted
8 Simplicity Of Heresy
9 Epilogue: Exsanguis

_________________________________________________________________________________________________________________


THE FALL VERIFIED

Remixované skladby z alba Der Marabu "All Of Us Will Fall Away", 1998. Vladimír Hirsch - zvukové smyčky, CD záznamy, syntezátory, zpěv, Martina Sanollová - zpěv, Tom Saivon - mix, samply. Jedná se o úpravu uvedeného alba Der Marabu v duchu koncepce nového typu souboru. Základ tvoří smyčky rytmicky pozměněných sekvencí z vybraných částí jednotlivých skladeb, se kterými dále autor pracuje v duchu soudobých projektů, i když s určitou mírou nadsázky. Remix byl zčásti iniciován zklamáním z výsledku studiového zpracování původní látky, zčásti byl součástí širšího plánu upravit podobným způsobem většinu klíčové produkce Der Marabu, omezil se však posléze pouze na poslední album. Skladba Fall A Prey stala se součástí kompilace s názvem "Behind The Iron Curtain" / Ten Years Of Madness. (2 CD, © 2001, Achtung Baby!, Rusko).

Nahrávka :
CDR (© 1998 CatchArrow Recordings-Catch 011)

1 Reckless Fortune
2 Fall Away
3 Rue de l´enfer
4 Eyeless
5 Hypocrite
6 Fall A Prey
7 Rue du Ciel
8-Mean
9 All Of Us Will Fall Away II

_________________________________________________________________________________________________________________


AEGIS

Skladba pro integrovaný hudební soubor. 1999. Vladimír Hirsch - syntezátory, bicí nástroje, zvukové smyčky, zpěv, Martina Sanollová: zpěv, Tom Saivon: samply, text. Skladba původně zamýšlena pro jednu z nabízených kompilací, vzhledem k svému rozsahu a nezařaditelnosti do kontextu alb užita jako samostatný materiál. Hlavním důvodem proto je fakt, že se jedná sice o vyčerpávající, ale pro stadium vývoje souboru nepříliš aktuální resumé rockové minulosti jeho členů v kontextu integrované hudební formy.

Nahrávka :
CDR (© 1999 CatchArrow Recordings-Catch 025)

1 Aegis - Part I.
2 Aegis - Part II.

_________________________________________________________________________________________________________________