<html> <head> <title>Vladimr Hirsch - kooperace</title> </head> <meta name="description" content="Vladimr Hirsch - kooperace" <body> <body bgcolor="#000000"><body link="#CCCCCC" vlink="#CCCCCC" alink="ffcc33"> <table background="cz_cooperations_soubory/head.jpg" width="900"height"2" align="center" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"><tr><th><td width="900" align="right" height="2"> <br><br><br><br><br><br><br><FONT size=2><br><br> </table> <table width="900" align="center" height="2"> <th><td width="900" align="justify" valign="top"><p><font face="Arial" size="1" color="#000000"><p align="justify"> </font></p> <table width="900" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tr><th><td width="200" align="justify" height="2" valign="middle><FONT face="Palatino Linotype"> <br> <br> <img src="e_cooperations_soubory/EpidemicMind.jpg" width="200" height="193" align="justify"></a> <br> <br><br><br><br><br> <IMG src="e_vhsolo_soubory/Missapestilens.jpg" width="200" height="193" align="justify"></a> <br><br><br><br><br><br><br><br> <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <br><br> </b></p></td></th> <th><td width="10" align="left" height="2" valign="top"> <FONT face="Arial"><FONT size=2><font color="#CCCCCC"></b></td></th> <th><td width="690" align="justify"valign="top"><p><font color="#FFFFFF" face="Palatino Linotype" size="2"> <p align="justify"><font face="Palatino Linotype" size="2"> </font></p> <br><br> <p align="left"><font size="2" face="Palatino Linotype"> <b><font color="#FFFFFF" size="2">VLADIMR HIRSCH vs. KENJI SIRATORI :<font color="#BBBBBB"> EPIDEMIC MIND<br></b> <p align="justify"><font size="1" color="#AAAAAA" face="Arial"> Konceptuln album. 2007. Hudebnci: Vladimr Hirsch - kompozice, vaechny nstroje, programovn, Kenji Siratori - texty, vokl. Spole n projekt skladatele ainstrumentalisty Vladimra Hirsche a japonskho cyberpunkovho spisovatele Kenjiho Siratori, nekompromisnho avantgardnho prozaika, jeho~ styl se neohl~ na tradi n postupy a vazby a poskytuje neltosn pohled na digitln vk. Jakkoli posob zmaten a zdnliv nesmysln, ve svm vsledku je velmi pYesvd ivm obrazem absurdn reality sou asn spole nosti. Specifick Hirschova kosmogonick atmosfra s vnitYnm atonlnm melodickm chaosem na pozad osudovho rytmickho Ydu, vytvY spolu se strojovou, linern deklamac celkov posobiv dojem apokalypticky varovnho sdlen. <br><br> <font color="#999966">Nahrvka :<br> <font color="#AAAAAA">Epidemic Mind (CDR 2007 Integrated Music Records - Catch 059) <br><br> 1 Crypt Virus <br> 2 Dark Placenta<br> 3 Genetic Doctrine<br> 4 Orbit Affected<br> 5 Sky Of Babel <br> 6 Transfiguration <br> </font></p> <font color="#777777">_________________________________________________________________________________________________________________<br><br><br> <p align="left"><font size="2" face="Palatino Linotype"> <b><font color="#FFFFFF" size="2">DIAMANDA GALS & VLADIMR HIRSCH :<font color="#BBBBBB"> MISSA PESTILENTIAE INTEGRA<br></b> <p align="justify"><font size="1" color="#AAAAAA" face="Arial"> Mae pro integrovan orchestr a ~ensk zpv. st alba &quot;Plague Mass&quot; Diamandy Gals (1990, Mute Records), v aran~m a hudebnm tvaru V.Hirsche, doplnn nkolika skladbami krataho rozsahu a koncipovan jako autorsk partnerstv. Op.59. 1999. Hudebnci: Diamanda Gals: zpv, klavr, Vladimr Hirsch: kompozice, varhany, synteztory, hluky, mix, David Linton: bic, perkuse, Blaise Dupuy: klvesy, Ramon Daz: elektronick perkuse, Michael McGrath: tapes. Na autentick, nijak neredukovan sti nahrvky projektu Diamandy Gals je vystavna konstrukce integrovanho tvaru, pYi sou asn jej prav do formln struktury klasickho tvaru mae. Clem tto fze bylo jednak instrumentln obohatit stroh, pro jeho protagonistku typicky sebestYedn orientovan projekt, pYedevam pak odchlit jej smrem od tradi nho blasfemickho ladn a zmrn kontroverznho filozofickho postoje k pozitivnjam vstupom ve smyslu kYeseansk vry, jsa sou asn pYi nepochybnm uznn umleckch kvalit autorky lehkm projevem nesouhlasu s hororovou divadeln okzalost jejho zahrvn si s ctou k Bohu. <br><br> <font color="#999966">Nahrvka :<font color="#AAAAAA"><br> CDR ( 1999 CatchArrow Recordings-Catch 027) - prozatm neautorizovno <br><br> 1 Introitus /V.Hirsch/<br> 2 Kyrie: Theres No Rest Until The Fightings Done / D.Gals, V.Hirsch/<br> 3 Gloria /V.Hirsch/ <br> 4 Credo: Deliver Me From Mine Enemies /D.Gals, V.Hirsch/<br> 5 Offertorium /V. Hirsch, D.Gals/<br> 6 Sanctus: Do You Confess? /D. Gals, V.Hirsch/<br> 7 Consecratio /V.Hirsch, D.Gals/<br> 8 Agnus Dei: And I Saw The Heaven Open /D.Gals, V.Hirsch/<br> 9 Benedictus /D.Gals, V.Hirsch/<br> 10 Ite, missa est: Let Us Praise.../V.Hirsch/ </font></p> <font color="#777777">_________________________________________________________________________________________________________________<br><br><br> </font></p> <br><a href="cz_menu.html"><img src="index_soubory/zpet.jpg" width="60" height="30" align="left" border=0></a> </font></p> </a></b></td></th> </b></p></td></th> </table> </body> </html>