Scripta Soli (2011-2017)


Horae (2011-2015)


Axonal Transit (2012-2014)Selected Organ & Piano Works (1977-2012)

Epidemic Mind (2007)

Missa Armata . Invocationes (1999/2001)

Endoanathymia (2004-2011)

Markéta, the daughter of Lazar (2009-2010)


Cryptosynaxis (1999-2010)
Underlying Scapes (2003-2010)


Nonterra (2004)

Symphony No.4 Descent From The Cross

Graue PassionContemplatio per nexus
Les Scenes Ardentes

Exorcisms


TobrukTorment Of NaissanceConcert Industriel Pour Orgue, 3rd version - CD Ars Benevola Mater (2006)


Sense Geometry (CD 2006)

Fragments, themes et images scéniques


Vladimír Hirsch, Diamanda Galás: Missa Pestilens Integra

Dreams Of Awakening

Symphony No. 3 ´Brands Of Tyrany´ (1999)

Casual CrimeSymphonies Nos.2 & 3
There's No Human Triumph


Simplicity Of Heresy


Organ Pieces

Out Of Your Objects
Symphony No.1 in ESynthetics - Themes

SCRIPTA SOLI

"Scripta Soli" (Zápisky země) je tématické album pro integrované techniky a terénní zvukové záznamy. 2011-2017. Hudebníci a spolupracovníci: Vladimír Hirsch - elektronické klávesové nástroje, syntezátory, samplery, klavír, digitální technologie, terénní nahrávky, mluvené slovo; Nadya Feir - zpěv, Dominika Karčovská - zpěv (soprán), Tom Saivon - produkce Tom Saivon. Album je založeno na fiktivním zážitku během apokalyptické válečné katastrofy, vnímané z postavení osoby, která je uvězněna v podzemním bunkru. V epické podobě spočívá v popisu jejích pocitů, vzpomínek, strachu, vizí a očekávání nevyhnutelného v ozvěnách událostí, probíhajících na povrchu, zvukově interpretovaných vrstvou země, která je dělí od sebe. Hudební myšlenka a její provedenní je uskutečněno v duchu autorovy idey "musique concrète intergrée". Spočívá zde především v metamorfní muzikalizaci terénních nahrávek v rámci využití komplexních elektroakustických, analogových a digitálních technik a jejich vertikální integrace do výsledného celku, jak je pro hudebníka typické, v případě tohoto alba však tento princip hraje zásadní roli.

Nahrávka :
CD (© 2017 Old Captain - OCCD33) digipak

1 Indictum
2 Omen
3 Impressiones
4 Exanima
5 Camera delusionis
6 Erebeum
7 Centuria
8 Fuga / Acquiesce
9 Dacryon
10 Amorphes
11 Guttae ultimae
12 Consummatum.

_________________________________________________________________________________________________________________


HORAE (ORGAN CONCERTO NO.2)

Koncert pro varhany, integrované techniky, hodinové stroje a terénní nahrávky, op.90, s podtitulem "Varhanní koncert č.2", jehož orgininální verze byla zkomponována v roce 2011. Konceptuální skladba. Z hlediska zvukového pojetí i kompozičně se jedná o studii objemových vlastností zvuku a jejich horizontálních i vertikálních interakcí v čase a prostoru. Hudebníci: Vladimír Hirsch - varhany, klavír a další klávesy, syntezátory, elektronika, terénní nahrávky, hodinová mechanika, digitální technika. Studiová participace: Czech Integrated Ensemble - smyčce, dechové nástroje, perkuse. Album nahráno živě v Kulturním centru "Žižkostel" (kostel Československé církve husitské, Náměstí Barikád, Praha 3, 25.dubna 2015. Mix: CatchArrow Recordings studio, Praha, Česko.


Nahrávky :
DIG (© 2015 SuRRism Phonoethics – sPE_0248)

1 Ingressa
2 Arcuata
3 Pugnax
4 Mobilis
5 Tracta
6 Spiralis
7 Extera
8 Ultima

_________________________________________________________________________________________________________________


AXONAL TRANSIT

Konceptuální album, obsahující titulní čtyřdílnou skladbu pro elektroniku, smyčce, dechové a bicí nástroje (2012, op.92). Jde o autorovu pátou symfonii (a občas též uváděnou s tímto podtitulem) a extensivní kompozici "Craving Urania" (2014, op.95) pro integrované techniky, založenou na podobných skladebných a technologických postupech. Hudebníci: Vladimír Hirsch - elektronika, klávesové nástroje, syntezátory, integrovaná technika; participace: Czech Integrated Ensemble - smyčce, dechové nástroje, perkuse. Jedná se o experimentální práce, založené na variacích časového a prostorového prolínání hudebních témat s významnou úlohou ambientních struktur v roli jejich ukotvujícího, jakkoli vlajícího prvku. Použity metody lineárního, diametrického, parametrického či aleatorického členění dílčích motivů, jak napovídají i názvy jednotlivých částí hlavní skladby.

Nahrávka :
CDR (© 2014 Integrated Music Records - Catch 065)

1 Linear
2 Diametric
3 Parametric
4 Gyroscopic
5 Craving Urania

_________________________________________________________________________________________________________________


SELECTED ORGAN & PIANO WORKS

Dvojalbum 36 vybraných skladeb z varhanní a klavírní tvorby, vytvořených 1977-2012 na dvou discích. Kolekce kombinuje dosud nevydané kompozice s upravenými verzemi již dříve vydaného materiálu, mapující vývoj Hirschových skladebných technik. Všechny skladby revidovány a remixovány v roce 2012. Hudebníci: Vladimír Hirsch - varhany, klavír, telharmonium, plynové varhany, krystalofon, integrovaná techinka. Rejstřík: Cats On The Rooftop, op.4, 1977; Six Bagatelles, op.16; 1987; Partita For Piano, op.18, 1988; Aion, op.33, 1992; Detaxichen, op.41; 1996; Nostalgie, op.43, 1997; Organ Preludes z op.39, 58 a 64; Danze e marce, op.57, 1998; Hymnus č.2, op.56, 1998; ”Elegy”, op.65, 2001; Third Eye, op.69, 2003; Nenia, op.62, 1999-2008; Trigonal Sonata, op.71, 2004; Jákob's Ladder, op.83; 2009; Amorpheae op.86, 2010; Lamiade: Symmetric Variations, op.88, 2012.

Nahrávky :
DIG (© 2013 SuRRism Phonoethics – sPE_0143)
2 CDR (© 2013 Integrated Music Records - Catch 054)

DISK 1

1 Nenia
2 Elegy Part I
3 Elegy Part II
4 Hymn No.2
5 Purificatio
6 Mechanical Sketch I
7 Mechanical Sketch II
8 Exodus Prelude
9 Hymn For Bells And Organ
10 Teorema
11 Convulsione
12 Amorphea I
13 Amorphea II
14 Partita For Piano
15 Aion Part 1
16 Aion Part 2

DISK 2

17 I.Grave. Ambiguamente
18 II.Allegro. Espressivo
19 III.Molto adagio
20 Bagatelle 1
21 Bagatelle 2
22 Bagatelle 3
23 Bagatelle 4
24 Bagatelle 5
25 Bagatelle 6
26 Azygea
27 Epikrasis
28 Nostalgie I
29 Nostalgie II
30 Nostalgie III
31 Nostalgie IV
32 Cats On The Rooftop
33 Symmetric Variation 1
34 Symmetric Variation 2
35 Symmetric Variation 3
36 Third Eye

_________________________________________________________________________________________________________________


EPIDEMIC MIND

Konceptuální album. 2007. Konceptuální album. 2007. Hudebníci: Vladimír Hirsch - kompozice, všechny nástroje, programování, Kenji Siratori - texty, vokál. Specifická dark-ambientní kosmogonická atmosféra s vnitřním atonálním melodickým chaosem na pozadí osudového rytmického řádu, vytváří spolu se strojovou, lineární deklamací celkově působivý dojem apokalypticky varovného sdělení. Původně společný projekt skladatele ainstrumentalisty Vladimíra Hirsche a japonského cyberpunkového spisovatele Kenjiho Siratori, nekompromisního avantgardního prozaika, jehož styl se neohlíží na tradiční postupy a vazby a poskytuje kritický pohled na digitální věk. Jakkoli působí zmateně a zdánlivě nesmyslně, ve svém výsledku je velmi přesvědčivým obrazem absurdní reality současné společnosti.

Nahrávky :
DIG (© 2013 SuRRism PhonoEthics - sPE_132)
CDR (© 2008 Integrated Music Records - Catch 059)

1 Genetic Doctrine
2 Dark Placenta
3 Crypt Virus
4 Orbit Affected III
5 Transfiguration
6 Babel


_________________________________________________________________________________________________________________


INVOCATIONES

Cyklus čtyř hudebních litanií. Hudebníci: Vladimír Hirsch - elektronické klávesové nástroje, syntzátory, zpěv, integrované techniky, Tom Saivon - samply, Martina Sanollová - zpěv. Texty: Sv.Augustin, Raccolta (Enchiridion Indulgentiarum). Původní verze alba, v roce 2002 realizovaného v jiné podobě coby album "Epidaemia vanitatis" souboru Aghiatrias. Skladby s výraznou rituální charakteristikou, dominantním industriálním soundem a repetitivními vzorci rytmiky i deklamované či zpívané religiozní lyriky, v hutné dark-ambientní atmosféře. Intenzita a naléhavost, přesto introspektivnost a ponoření, to je pozoruhodná výsledná substance této alchymické práce. Cyklus - jak tématicky, tak výrazovými prostředky - především však charakterem ritu jako hlavní osy obou skladeb je blízký industriální mši "Missa Armata", proto byly oba projekty zařazeny na společný disk a vydány v roce 2012, tedy více než 10 roků po jejich vytvoření.

Nahrávka :
Missa Armata . Invocationes (CD © 2012 Ars Benevola Mater - ABM44)

1 Invocatio I
2 Invocatio II
3 Invocatio III
4 Invocatio IV


_________________________________________________________________________________________________________________


ENDOANATHYMIA

Konceptuální album pro klavír a integrovanou techniku, op.70, v rearanžované a remasterované verzi (2010), původně vytvořené v roce 2004 pod názvem "Hermeneutic Cycle". Hudebníci: Vladimír Hirsch - klavír, elektronické klávesové nástroje, elejtroakustická a digitální technika, mix. Rozsáhlejší experimentální kompozice, pohybující se v rámci současné vážné hudby, disponující všemi typickými vlastnostmi integrovaných kompozičních postupů v rámci elektroakustické a digitální manipulace zvuku nejen klasické instrumentace. Tématem alba je fiktivní thymogenní zvukově-chirurgický zásah v mozkových centrech, stimulující emoce prostřednictvím syntetického mostu, přenášejícího umělé částice, jimiž jsou nahrazeny přirozené struktury tkáně.

Nahrávky :
Endoanathymia (CDR, © 2011 Integrated Music Records - Catch 050)

Quadrant 1
1 Sector Alpha
2 Sector Beta
3 Sector Gamma
4 Sector Delta
5 Sector Epsilon
6 Sector Zeta

Quadrant 2
7 Sector Eta
8 Sector Theta
9 Sector Iota
10 Sector Kappa
11 Sector Lambda
12 Sector Mi

Quadrant 3
13 Sector Ny
14 Sector Xi
15 Sector Omikron
16 Sector Pi
17 Sector Rho
18 Sector Sigma

Quadrant 4
19 Sector Tau
20 Sector Ypsilon
21 Sector Phi
22 Sector Chi
23 Sector Psi
24 Sector Omega

_________________________________________________________________________________________________________________


MARKÉTA, THE DAUGHTER OF LAZAR

Konceptuální album, op.85. Adaptace scénické hudby k divadelní hře "Markéta, dcera Lazarova" v provedení divadla DISK, Praha, 2010, v režii Pavla Ondrucha, zpracované volně podle románu Vladislava Vančury. Hudebníci: Czech Integrated Ensemble & Choir, Vladimír Hirsch – klávesové nástroje, digitální technika, mix. Hudební aplikace - avantgardní soudobá klasická hudební forma, kolorovaná industriálním a dark-ambientním soundem - se odvíjí se od ústředních sakrálních sborových motivů, přes okamžiky plné bolesti a vnitřní tenze či dramatické erupce vášně, násilí a vítězoslávy k osudově zlověstným či naopak velmi intimním sekvencím, naplněným pokorou a smířením. Kompozičně pečlivě propracované album přináší velmi intenzivní, strukturálně a zvukově bohatou výpověď s jednoznačně religiózním filosofickým podtextem v duchu myšlenkové strategie divadelní adaptace.

Nahrávka :
CDR (© 2010 Integrated Music Records - Catch 062)

1 Prologue
2 The Prayer
3 Celebration
4 Bloodstain
5 A Piece about Virgin Net
6 The Dispute
7 First Sight
8 Abduction
9 Interlude I
10 No Master
11 Interrogation
12 The Rape of Kristián
13 The Bringing of Markéta
14 Maternal Intervention
15 The Rape of Markéta
16 Gethsemane
17 Morning Delight
18 1st Dream: Stolen Cleanliness
19 The Capture of Lazar
20 Father's Condemnation
21 Attempted Suicide
22 Interlude II
23 The Last Chance
24 Challenge To Fight
25 Bloody Hands
26 Disenchantment
27 Farewell of Lovers
28 Encirclement
29 Interlude III
30 2nd Dream: Lovelorn
31 The Maddeningness
32 Alexandra's Loss
33 The Lynching of Markéta
34 Expulsion
35 The Prioress's Oration
36 3rd Dream: Apparition
37 Interlude IV
38 The Sentence
39 Confession
40 Forgiveness and Redemption
41 The Ascension
42 Epilogue

_________________________________________________________________________________________________________________


MISSA ARMATA (CRYPTOSYNAXIS)

Mše pro integrované techniky, op.64, 1999-2010. Hudebníci - Missa Armata: Vladimír Hirsch – elektronické klávesové nástroje, syntezátory, digitální technika, mix. Participace: Tom Saivon – texty, samply; Cryptosynaxis: Vladimír Hirsch – elektronické klávesové nástroje, syntezátory, digitální technika, mix; video art: Marianna Auster – videomontáž a editace; participace: Tom Saivon – samply, Timothy Simmons – mluvené slovo. „Missa armata“, op.64, vytvořená v roce 1999, je elektronická "polní mše" se standardními liturgickými částmi, odpovídajícími jednoduchému ústřednímu epickému rámci. Ilustruje na počátku násilný střet dvou stran, které jsou však posléze přinuceny v něm ustat a zúčastnit se společné bohoslužby. Ta se stává znovu střetem, tentokrát však v dimenzích spirituálních. originální verze alba nabízí vysoce strukturovanný industriální sound, často dospívající až k extatickému prahu power-elektronického charakteru, organicky sjednocený s klasickou instrumentací. Skladba v této podobě - jak tématicky, tak výrazovými prostředky - především však charakterem ritu jako hlavní osy je blízká cyklu !Invocationes", proto byly oba projekty zařazeny na společný disk a vydány v roce 2012, tedy více než 10 roků po jejich vytvoření.
Verze: V roce 2000 skladba přepracována pro Aghiatrias pod názvem „Field Mass“, nikdy ovšem nebyla oficiálně vydána. V roce 2004 vytvořena další, plně rearanžovaná podoba projektu, přejmenovaná na „Cryptosynaxis“ ("Tajná bohoslužba" ve starořečtině) a tato verze V roce 2009 upravena jako audiovizuální projekt. Autorka Marianna Auster se ve své epické videomontáži pohybuje mezi sakrálním a profánním, světlem a temnotou, řádem a chaosem.

Nahrávky :
Aghiatrias: Field Mass (CDR © 2000 CatchArrow Recordings - Catch 042; version 1 - oficiálně nevydáno)
Cryptosynaxis (DVD © 2010 Integrated Music Records - ARM 015 / Catch 042c)
Missa Armata . Invocationes (CD © 2012 Ars Benevola Mater - ABM44)

Missa Armata:
1 Introituis
2 Kyrie
3 Gloria
4 Credo
5 Sanctus
6 Agnus Dei
7 Exodus

Cryptosynaxis:
1 Eísodos
2 Kýrios
3 Empistosýni
4 Dóxa
5 Prólogos
6 Ágios
7 Entheí Arní

_________________________________________________________________________________________________________________


UNDERLYING SCAPES

Tématické album pro integrované techniky, op.68. 2002-2003. Hudebníci: Vladimír Hirsch – elektronické klávesové nástroje, syntezátory, digitální technika, mix. Participace: Tom Saivon – texty, samply. Dark-ambientní projekt s původním názvem DE REGIONIBVS LIMINIS, věnovaný tématu podprahového smyslového vnímání a jeho fiktivní hudební aplikací. Abstraktní představa o abstraktních činnostech mozku, konfrontace surreálného a reálného světa (arteficielní ambient versus realistický industriální sound). Témata se stala podkladem pro 3. album AGHIATRIAS "Regions Of Limen". V roce 2009 bylo album kompletně revidováno a vydáno oficiálně jako součást kolekce autorových prací pod názvem UNDERLYING SCAPES. Bonus CD kompletu autorových prací s názvem “The Assent To Paradoxon” (© 2010 Ars Benevola Mater).

Nahrávky :
De Regionibus Liminis (CDR © 2003 CatchArrow Recordings - Catch 041)
Aghiatrias: Regions Of Limen (CD © 2004 Epidemie Records)
Underlying Scapes (CD © 2010 Ars Benevola Mater / ABM34BB)

1 Illuminated Temples
2 Arachnopia Field
3 Gyral Bridges
4 White Migratory Quadrant
5 Cavity Of Desolation
6 Behind The Line Of Touch
7 Liminal Vortex
8 Chiasmas

_________________________________________________________________________________________________________________


NONTERRA

Suita pro integrovaný hudební soubor, op.73. 2005. Hudebníci: Czech Integrated Ensemble and Choir, Vladimír Hirsch: syntezátory, bicí, samplery, computer. Produkce: Tom Saivon. Mastering: Jan Seibt. Suita pro integrovaný hudební soubor, jejímž ústředním tématem je pro autora tradiční střet duchovního a materiálního světa. Hudebními prostředky se zde utkávají témata neoklasického a dark-ambientního typu s memorujícími cyklickými prvky módních trendů populární hudby, které rytmicky, strukturálně i melodicky napadají. Tím se stávají jejich vnitřním destruktivním činitelem a tedy zpochybněním lacinosti a prvosignální degradace lidského cítění, jež vládne obecnému vkusu. Album vydáno pouze coby součást kolekce "The Assent To Paradoxon"

Nahrávka :
CD (© 2008 Ars Benevola Mater - ABM34B)

1 Ante lucem
2 Synapsis
3 Nonterra
4 Mécaniques d´État
5 Advenit orator
6 Les voix des morts
7 Transformation - Ulterior Act
8 IsoMorphe
9 Chant des marquées
10 Parahymnus
11 Clausula retis
12 Transformation - Violent Act

_________________________________________________________________________________________________________________


SYMPHONY No.4 "DESCENT FROM THE CROSS" (GRAUE PASSION)

Symfonie pro integrovaný orchestr, smíšený sbor a sóla, op.67, 2001-2005. Hudebníci: Czech integrated ensemble and choir, Vladimír Hirsch - klávesové nástroje, samplery, počítačová technika; Dominika Karčovská - soprán, Martina Sanollová - mezzosoprán. Produkce Tom Saivon. Mastering: D.Vozáry. Kompozice, inspirovaná původně Dostojevského výkladem stejnojemnného obrazu Hanse Holbeina. Ten polemizuje o jeho zpochybnění křesťanské víry v Kristovo vzkříšení, neboť míra přesvědčivosti ztvárnění dokonale mrtvého těla je v díle německého umělce zarážejícím způsobem exponována. Též i proto lze symfonii epicky chápat jako jakési vyplnění období mezi Kristovou smrtí a uložením do hrobu (viz jednotlivé části), tedy dějem, kterému v bibli není věnováno příliš místa. Autor se zde pokouší vytvořit hluboce vnořený, bolestný vjem, jemuž jako příčina stavu dominují nejistota a pochybnost, který však prostřednictvím víry v sílu ducha inklinuje k naději a touze po naplnění věroučné teze. tato verze je součástí kompletu autorových prací s názvem “The Assent To Paradoxon” (© 2010 Ars Benevola Mater). V roce 2008 byla skladba kompletně revidována vzhledem k autorově nespokojenosti s původní verzí. Album v sobě spojuje vyjadřovací prostředky způsobem, který plně odpovídá autorovu koncepci integrované hudební formy. Hudebníci: Czech Integrated Ensemble, Vladimír Hirsch - klávesové nástroje, digitální technika, Martina Sanollová - vokály. Nahráno částečně živě, částečně studiově upraveno, rearanžováno a remixováno.

Recordings :
Symphony No.4 "Descent From The Cross": CD (© 2008 Ars Benevola Mater, ABM 30)

1 Part I. After Expiry
2 Part II. Night Under The Cross
3 Part III. The Descent
4 Part IV. The Pass From Golgotha
5 Part V. Entombment
6 Part VI. Apotheosis
7 Part VII. Marcus VI:16

Graue Passion: CD, digipack (© 2009 Ars Benevola Mater, ABM 39)

1 Part I. Introduktion: Da riss der Vorhang entzwei…
2 Part II. Die Nacht unter dem Kreuz
3 Part III. Die Kreuzabnahme
4 Part IV. Der Weg vom Golgotha
5 Part V. Voll Blut und Wunden
6 Part VI. Die Grablegung
7 Part VII. Apotheose
8 Part VIII. Epilog

_________________________________________________________________________________________________________________


CONTEMPLATIO PER NEXUS

Tématické album pro integrované techniky, op.77, 2007-2008. Hudebníci: Vladimír Hirsch - klávesové nástroje, synthesizers, synthezátory, samplery, počítačová technika), Dawn Hermosa (zpěv, texty), Czech Integrated Ensemble. Produkce: Tom Saivon. Mastering: Vojt.Haňka. Rozsáhlá skladba (77 min.) dark-ambientního charakteru na filozoficko-teologické téma, inspirovaná spisem "Teologia spiritualis mystica", zabývající se procesem transformace lidského vědomí v průběhu mystické kontemplace. Kompozice deskribuje relativně přesně všechny fáze tohoto procesu a je rozdělena na dvě zdánlivě tématicky antagonistické části, které jsou reprezentovány vzájemně provázanými subsekcemi. Album je intenzivním hudebním dialogem mezi detailem a prostorem, vnějším a vnitřním, reálným a sureálným. Polymodální architektura kompozice a její zvukové charakteristiky, oscilující od hraniční percepce a vnořenosti přes jakousi radiaci až k téměř fyzickou bolest vyvolávající extatické, práh překračující intenzitě, spolu s organicky integrovaným pojetím instrumentací vytváří z alba jednu z autorových nejcharakterističtějších prací. Součást kompletu autorových prací s názvem “The Assent To Paradoxon” (© 2010 Ars Benevola Mater).

Recording :
CD (© 2009 Ars Benevola Mater)

1 Contemplatio per negationem (Vestibulum - Obscuritas - Sitis - Tortio sensuum)
2 Contemplatio per affirmationem (Oratio quietis - Somnus potentiarum - Coniunctio)

_________________________________________________________________________________________________________________


LES SCÈNES ARDENTES

Cyklus skladeb pro integrované techniky, hudevní soubor a sóla, op. 75, 2005. Hudebníci: Vladimír Hirsch - syntezátory, bicí, samplery, computer, mix, Czech Integrated Ensemble, Martina Sanollová - mezzosoprán, Dominika Karčovská - soprán. Produkce: Tom Saivon. Mastering: V.Haňka. Konceptuální album, vytvořené z témat autorovy scénické hudby, která jsou zde rozpracována a svou epikou i formálními charakteristikami spojena v celek. Součást kompletu autorových prací s názvem “The Assent To Paradoxon” (© 2010 Ars Benevola Mater).

Nahrávka :
CD (© 2009 Ars Benevola Mater - ABM32)

1 Introduction
2 Adversaire
3 Espaces interdits
4 Antischerzo
5 Cris du feu
6 Transfugue
7 Orea Nexx
8 Arc extatique
9 La dernière défense
10 Sacrifice au irrationel

_________________________________________________________________________________________________________________


EXORCISMS

Tématické album skladeb pro integrované techniky, soubor a smíšený sbor, op. 61 b. 1999-2006. Hudebníci: Czech integrated ensemble and choir, Vladimír Hirsch - klavír a ostatní klávesové nástroje, samplery, počítačová technika, Martina Sanollová - zpěv, Dominika Karčovská - zpěv. Produkce: Tom Saivon. Mastering: Jan Seibt. Konceptuální album, které je jakýmsi pokračováním op. 61 a, se kterým jej však spojuje pouze téma - je totiž zpracováno jako plně monolitní práce zcela v duchu integorvaného hudebního pojetí. Celkové vyznění dark-ambient-neoklasického projektu je výrazně introspektivní a kontemplativní, zcela prosté autorových militantních standardů. Součást kompletu autorových prací s názvem “The Assent To Paradoxon” (© 2010 Ars Benevola Mater).

Nahrávka :
CD (© 2008 Ars Benevola Mater - ABM31)

1 Confiteor
2 Paligenesis
3 Ecce Crux
4 Synaestheseum
5 Quadrivia
6 In Hoc Signo
7 Averte !
8 Essentia Quinta
9 Ufarsin

_________________________________________________________________________________________________________________


TOBRUK

Soundtrack ke stejnojemnnému filmu. Hudebníci: Vladimír Hirsch - klávesové nástroje, syntezátory, samplery, digitální technika), participace: Martina Sanollová (zpěv) a Czech Integrated Ensemble. Mastering: Vojtěch Haňka. Tématické album, vytvořené z původního soundtracku k filmu "Tobruk" - osobním příběhu z prostředí české vojenské jednotky v Libyi v průběhu známé bitvy 2.světové války, která představovala obrat ve válečné situaci na bojištích severní Afriky. Dvanáct skladeb, pojmenovaných převážně popisně podle filmových obrazů a spojených osou příběhu, respektujíce tak vlastní filmový scénář.

Nahrávka :
CDR (© 2008 CatchArrow Recordings - Catch 052)

1 Agami (Introduction)
2 The Presage
3 First Victory
4 At The Grave
5 Reentry Of Enemies
6 The Escape
7 Though The Desert
8 Inertia Of Space
9 Destiny Command
10 Back To Struggle
11The Final Gleam
12 Catharsis (Ending)

_________________________________________________________________________________________________________________


TORMENT OF NAISSANCE

Tématické album pro integrovaný hudební soubor, op. 78, 2007. Hudebníci: Vladimír Hirsch - syntezátory, samplery, digitální technika). Participace: Dove Hermosa (zpěv, texty). Produkce: Tom Saivon. Mastering: Vojt.Haňka. Studiový remix a aplikace koncertního programu do tvaru plně konceptuálního alba na téma kreacionalistické paralely mezi vznikem vesmíru a života, pojaté zde coby fáze zrodu (osm fází a tři mezifáze). Další, tentokrát elektroakusticky exponovaný skladatelův krok v jeho pojetí integrované hudební formy, v tomto případě především ve smyslu současně horizontální i vertikální organizace původně chaotických zvukových struktur, vyúsťující v konsekventní řád kompozice i její myšlenky.

Nahrávka :
CDR (© 2007 Integrated Music Records - Catch 054)

1 Phase 1 - Inception
2 Interphase 1
3 Phase 2 - Syllepsis
4 Phase 3 - Formation
5 Phase 4 - Enanthropy
6 Interphase 2
7 Phase 5 - Convolution
8 Phase 6 - Akathisia
9 Phase 7 - Expanse
10 Interphase 3
11 Phase 8 - Energeia

_________________________________________________________________________________________________________________


CONCERT INDUSTRIEL POUR ORGUE

Koncert pro varhany, elektronické klávesové nástroje, bicí nástroje a integrovaný hudební soubor, op.49. 1998. Hudebníci: Czech integrated ensemble; Vladimír Hirsch - varhany, elektronické klávesové nástroje. Původně rozsáhlá kompozice, jejíž forma je jen rámcově klasická. Charakterizují ji témata, vynořující se v nepravidelných pulsech, která po jakémsi žhavém výtrysku vyčerpaně či naopak náhle mizí v mase industriálních zvuků, aniž by byla kdy myšlenka zcela dokončena. Industriální matrix tvoří též prostor a zdroj energie pro vlastní sopečnou aktivitu. Přepracovaná druhá verze klade větší důraz na systematičnost zacházení s tématem. V roce 2002 byla živá verze koncertu vydána na CDR pod hlavičkou Integrated Music Records. Ve stejném roce byla vytvořena třetí, finální podoba koncertu, která se liší od původních sevřenějším pojetím a zvýrazněnou chrámovou atmosférou skladby. Součást kompletu autorových prací s názvem “The Assent To Paradoxon” (© 2010 Ars Benevola Mater).

Nahrávky :
Concert industriel pour orgue (CDR © 1998 Catch Arrow Recordings-Catch 014d)
Symphony no.2 ”Defensa” . Concert industriel pour orgue (CDR © 1998 Catch Arrow Recordings-Catch 019)
Concert industriel pour orgue / Live 1998 (CDR © 2001 Integrated Music Records - Catch 014b, © 2002 Integrated Music Records - 014c)
Concert industriel pour orgue (CD © 2007 Ars Benevola Mater - ABM029)

1 Part I. Ouverture
2 Part II. Essai
3 Part III. Intermède
4 Part IV. Ensemble

_________________________________________________________________________________________________________________


SENSE GEOMETRY

Album skladeb pro syntezátory, bicí a digitální techniku, op.54 b. 1998-2004. Hudebníci: Vladimír Hirsch: klávesové nástroje (syntezátory, samplery, klavír), bicí, počítačová technika. Produkce: Tom Saivon. Album skladeb pro syntezátory, bicí nástroje a digitální techniku. Projekt je založen na hudební aplikaci fiktivní geometrické symboliky určitých mechanismů psychiky. Jedná se o pokus detekovat existenci určitého řádu ve zdánlivém chaosu. Autor nazývá tuto hudební formu matematické teorie tzv. fraktální hudební geometrií. Užívá k tomuto účelu signálů logiky intervalů, rytmu, stavby i instrumentace. Důležitou složkou je sound, vytvářející jednoduše strukturalizovanou, avšak citově vypjatou atmosféru, v níž hraje industrializovaná instrumentace skladeb roli chaotického a zároveň iritujícího prvku, hypnotizující pojetí rytmiky pak roli prostředníka řádu a ukazatele směru pozornosti dovnitř k dalším rovinám pohledu. Oficiálně vydaná nahrávka je druhou a finální, remixovanou verzí (2004) původního záznamu z roku 1998, precizující původní zvukovou představu. Součást kompletu autorových prací s názvem “The Assent To Paradoxon” (© 2010 Ars Benevola Mater). Skladby se staly podkladem pro album GEOMETRIE NEVĚDOMÍ, vydanÉ pod hlavičkou projekltu Zygote.

Nahrávky :
CDR (© 1998 CatchArrow Recordings - Catch 023)
CD (© 2006 Ars Benevola Mater - ABM 25)

1 Tetragons (Figure 1)
2 Triangles (Figure 1) Inside Cylindric Channels
3 Circles (Figure 1)
4 Abscissas System (Figure 1) In Pentagonal Column
5 Ellipsis Segments
6 Triangles (Figure 2)
7 Circles (Figure 2) In Tetragonal Structure
8 Abscissas System (Figure 2)
9 Tetragons (Figure 2)
10 Chain Of Ellipsoid Figures

_________________________________________________________________________________________________________________


FRAGMENTS, THÈMES ET IMAGES SCÉNIQUES

Výběr scénické hudby, vytvořené v obodobí let 1990-2004. hudebníci: Vladimír Hirsch - syntezátory, bicí, samply, computer, mix, Czech Integrated Ensemble and Choir, Martina Sanollová - zpěv. Souborné album, vytvořené výběrem fragmentů, témat a obrazů z autorovy scénické hudební produkce, vytvořené v období let 1990 - 2004. Převážně krátkometrážní skladby v rearanžovaných verzích. Dvojalbum v celkové délce 127 minut.

Nahrávka :
2 CDR (© 2005 Integrated Music Records - Catch 047)

DISC 1:
1 Arrivée des morts
2 Resistentia
3 Exorcisms – Part IV.
4 Reversion (Stratum profundum, version 2)
5 Le Greffe
6 Bread Of Deceit
7 Conversion Symptoms Theme
8 Lex lacerationis
9 L´abîme éloigné et approché
10 The Storm / Variations On Themes 1 & 2
11 Plebeian March (Hereticon)
12 Deux espaces
13 Varations syntactiques – Theme 6
14 Die Metamorphose / Figur X
15 Inert Triad
16 Orea Nexx
17 The Orphan Age
18 Zona arcuata
19 The Tales Of Mabd / Finale

DISC 2:
20 Labyrinth – Image 1: Verticals
21 Apostasy Theorems
22 Gyre de la necessité
23 Die Metamorphose / Figur Y
24 Adveniat
25 Death Of Argianne
26 Spiral Aura
27 Traversée d´Elektra
28 Sursum
29 Anathema Deserve
30 Unquiet Night Scenery
31 Oranit
32 Die Metamorphose / Family Fight
33 Missing The Mirror
34 Transfugium
35 Plebeian Dance (Hereticon)
36 Elysium
37 New Orders – Conclusion
38 Postscript

_________________________________________________________________________________________________________________


MISSA PESTILENTIAE INTEGRA

Mše pro integrovaný orchestr a ženský zpěv. Část alba "Plague Mass" Diamandy Galás (1990, Mute Records), v aranžmá a hudebním tvaru V.Hirsche, doplněná několika skladbami kratšího rozsahu a koncipovaná jako autorské partnerství. Op.59. 1999. Hudebníci: Diamanda Galás: zpěv, klavír, Vladimír Hirsch: kompozice, varhany, syntezátory, hluky, mix, David Linton: bicí, perkuse, Blaise Dupuy: klávesy, Ramon Díaz: elektronické perkuse, Michael McGrath: tapes. Na autentické, nijak neredukované části nahrávky projektu Diamandy Galás je vystavěna konstrukce integrovaného tvaru, při současné její úpravě do formální struktury klasického útvaru mše. Cílem této fúze bylo jednak instrumentálně obohatit strohý, pro jeho protagonistku typicky sebestředně orientovaný projekt, především pak odchýlit jej směrem od tradičního blasfemického ladění a záměrně kontroverzního filozofického postoje k pozitivnějším výstupům ve smyslu křesťanské víry, jsa současně při nepochybném uznání uměleckých kvalit autorky lehkým projevem nesouhlasu s hororovou divadelní okázalostí jejího zahrávání si s úctou k Bohu.

Nahrávka :
CDR (© 1999 CatchArrow Recordings-Catch 027) - prozatím neautorizováno

1 Introitus /V.Hirsch/
2 Kyrie: There´s No Rest Until The Fighting´s Done / D.Galás, V.Hirsch/
3 Gloria /V.Hirsch/
4 Credo: Deliver Me From Mine Enemies /D.Galás, V.Hirsch/
5 Offertorium /V. Hirsch, D.Galás/
6 Sanctus: Do You Confess? /D. Galás, V.Hirsch/
7 Consecratio /V.Hirsch, D.Galás/
8 Agnus Dei: And I Saw The Heaven Open /D.Galás, V.Hirsch/
9 Benedictus /D.Galás, V.Hirsch/
10 Ite, missa est: Let Us Praise.../V.Hirsch/

_________________________________________________________________________________________________________________DREAMS OF AWAKENING

Tématické album skladeb pro rockový hudební soubor, op. 58, 1999. Hudebníci: Vladimír Hirsch - syntetizéry, bicí nástroje, samply, počítačová technika, zpěv a deklamace. Album dark-ambientně industriální povahy, postavené na rockových schématech se sjednocující koncepcí, spočíávající v jisté konkrétní mezní situaci autorova života, zpracované nejprve literárně, posléze pak opatřených hudbou. Rockové báze jsou typicky zevntř kombinovaná samplovanými smyčkami. Melodramatické zpracování úzkostných stavů plných textů spolu s formálně kompaktním vyzněním alba tvoří i přes jistou stereotypii svébytnou výpověď. Původní verze s názvem "Dream Monsters Exorcism" nahrána pod hlavičkou "Subpop Squeeze". Stejně jako album samé nemá s výjimkou tématu "vymítání" konotaci s albem Exorcisms (vol. 2), vytvořeným v duchu základního konceptu autorovy kompoziční orientace.

Nahrávka :
Dreams Of Awakening (CDR © 1999 CatchArrow Recordings-Catch 034b)

1 Introduction
2 She Was An Angel
3 Aorted
4 Derision
5 Anathema
6 Under The Ground
7 The Rite Of Love And Death
8 Dawning

_________________________________________________________________________________________________________________


SYMPHONY NO. 3 "BRANDS OF TYRANY"

Symfonie pro integrovaný soubor, varhany a bicí nástroje s podtitulem "Sinfonia integra per orchestra, organo e percussione". op.52. 1998 (též verze op.52b a 52c). Hudebníci: Czech integrated ensemble, Vladimír Hirsch - varhany a ostatní klávesové nástroje. Participace: Martina Sanollová - zpěv. Symfonie č. 3 je relativně klasickým útvarem, ale již zcela v duchu autorovy filozofie integrované hudby, po formální stránce představující organicky kombinovanou klasické orchestrace s elektronikou a industriálními prvky. Tématicky se zaobírá krizí hodnot dnešního světa. Poskytuje nám skeptickou vizi jeho chaosu, paradoxně sloužícího jako omluva bezduchých stereotypů života. Autor se zde nevyhýbá jisté míře krutosti, která však ale plně odpovídá potřebné úrovni intenzity varování, které by mělo být slyšet i v silně emočně hypoakustickém prostředí. Nekompromisnost projektu dokládá marciální charakter jednotlivých, většinou krátkometrážních částí. Druhá, revidovaná verze (2001) je součástí alba "Symphony No. 2 & 3", vydané Integrated Music Records v roce 2003.

Nahrávka :
Symphony No.3 (CDR © 1999 CatchArrow Recordings - Catch 028)
Symphonies Nos.2 & 3" (CDR © 2003 Integrated Music Records - Catch 029)

1 I. Allegro assai. Attacamente
2 II.Presto. Feroce
3 III.Allegro. Ostinato
4 IV.Intermezzo #1. Agitato
5 V.Allegro con brio
6 VI.Allegro. Risoluto.
7 VII.Grave.Eccitante
8 VIII. Presto. Frettoloso.
9 IX. Allegretto.Guerresco con agilita.
10 X. Marcia. Trionfale.
11 XI. Grave. Independemente
12 XII. Andante con moto.
13 XIII. Ondeggiando. Allegretto poco mosso.
14 XIV. Intermezzo #2.
15 XV. Conclusione.
16 XVI. Allegro assai. Attacamente 2

_________________________________________________________________________________________________________________


CASUAL CRIME

Album skladeb pro jazzové kvarteto. 1998. Hudebníci: Vladimír Hirsch - klavír, Zbygniew Zieliński - altsaxofon, Jean-Jacques Cerf - kontrabas, Ted Hart - bicí & perkuse. Skladby, vycházející z romantizujících a etnických autorových témat, rozpracované standardním způsobem v rámci jam session klasického jazzového kvarteta. Jedná se částečně o jakousi reminiscensi období skladateleova zájmu o jazzovou hudbu. Původní materiál obsahoval též cover-verzi známého "My Bloody Valentine" a na disku byl posléze výrazně zkrácen.

Nahrávka :
CDR (© 1998 CatchArrow Recordings - Catch 039)

1 Année de guêpe
2 Quijote
3 Chess Game Trespass
4 Back In Black
5 Red Desert
6 Anilusia
7 Remembrance 77
8 Degressive Interval / Ending

_________________________________________________________________________________________________________________


SYMPHONY NO. 2 "DEFENSA"

Symfonie pro syntezátory a integrovaný soubor, op.47. 1997. Hudebníci: Vladimír Hirsch - syntezátory a klávesové nástroje, participace: Czech Integrated Ensemble. Symfonie pro syntezátory a integrovaný soubor, op. 47, 1997. Hudebníci: Vladimír Hirsch: skladatel, syntezátory a další klávesové nástroje, účast: český integrovaný soubor. Druhá symfonie je určena pro takzvaný "integrovaný orchestr" (stejně jako většina autorských prací), využívající jak elektronické nástroje, které v tomto opusu převládají, tak autentické instrumentace klasického symfonického orchestru, pouze lehce kolorované industriálními a ambientními strukturami. V rámci symfonického zpracování jsou zde minimalisticky rozvíjena některá autorova stěžejní a oblíbená témata, v minulých projektech ne zcela vyčerpaná. Revidovaná verze (2001) byla vydána v roce 2003 jako první část alba Symphony No. 2 & 3 labelu Integrated Music Records.

Nahrávky :
Symphony No.2 (MC © 1998 CatchArrow Recordings-Catch 012)
Symphony no.2 ”Defensa” . Concert industriel pour orgue (CDR © 1998 Catch Arrow Recordings-Catch 019)
Symphonies Nos. 2 & 3" (CDR © 2003 Integrated Music Records - Catch 029)

1 Part I. Incorporatio
2 Part II. Animae milites gravis armaturae
3 Part III. Iudicium et sententia (...pictura pugnae sunt)

_________________________________________________________________________________________________________________


THERE'S NO HUMAN TRUMPH

Kompilace skladeb pro syntetizéry, samply, rozhlasové záznamy a vokál 1995-99. Hudebníci: Vladimír Hirsch - syntetizéry, bicí nástroje, samply, počítačová technika. Album, postavené na experimentálních a alternativních rockových skladbách. Ačkoli je žánrově charakterizované vzhledem k rockovější a méně závažné orientaci jako subpop, přesto se jedná o jakousi specifickou formu mimovolní aplikace integrovaného hudebního pojetí. Tématicky vystupuje proti mediální politice a mediálním principům coby cílené intoxikaci populace. Činí tak s nadsázkou a ironizací, používaje k tomu rozhlasových projevů, nahrazujících funkci vokálu, často rytmicky svázaných s hudebním základem. První verze byla nazvána podle původních alb, ze kterých byla kompilována - "Arsenica / Less Than Nothing", nahraných pod hlavičkou "Subpop Squeeze".

Nahrávka :
There's No Human Triumph (CDR © 1999 CatchArrow Recordings-Catch 030b)

1 Republica
2 Disaster Experts
3 Here Comes The Monster
4 Entusiastic
5 Holy, Holy, Holy
6 Intriguers
7 Lobotomy Gloria
8 Affection
9 Poisoner
10 Venetian Settlement
11 Imageon
12 All In Hot Pursuit Of All
13 Limits Of God
14 Unsavoury Friend
15 Inerve
16 Less Than Nothing
17 The Scrap
18 Appeasement
19 No One Will Save Me
20 (There's No Human) Triumph

_________________________________________________________________________________________________________________


SIMPLICITY OF HERESY

Tématické album. 1996. Hudebníci: Vladimír Hirsch - syntezátory, varhany, klavír, bicí nástroje, terénní nahrávky, programování. Album na religiozní téma, vytvořen na bázi elektroakustické manipulace smyčcových nástrojů, dechů, ad., se současným užitím jejich syntetických aplikací, s dominujícími varhanními tématy. Kompozičně směrováno k minimalisticko-neoklasickému modelu, podřízenému militantním rytmům, ostinátním smyčkám s protipólem ve velmi střídmé melodické koloratuře, která potenvuje ještě více permanentní tenzi skladeb. Album se později v přepracované verzi s užitím vokálů stalo páteří CD SKROL "Heretical Antiphony".

Nahrávky :
Simplicity Of Heresy (MC © 1996 CatchArrow Recordings-Catch 001)
Simplicity Of Heresy (CDR, DIG © 2005 Integrated Music Records-Catch 048)

1 Proclamatio
2 Agog
3 Litanie
4 Non-Organic
5 Sursum
6 Purified
7 Adveniat
8 Plebeian Dance 1
9 Fire Scene
10 Simplicity Of Heresy
11 Converted
12 Plebeian Dance 2
13 Martyrdom Phase
14 Uniformity Celebration March
15 New Laws / New Orders
16 Exsanguis

_________________________________________________________________________________________________________________


ORGAN PIECES

Album skladeb pro varhany, opusy 23, 25, 26 & 28. 1987-1991. Hudebníci: Vladimír Hirsch - varhany. Kolekce varhanních kompozic, vytvořených v rozmezí let 1987 a 1991, kombinujících klasické postupy s moderními zvukovými charakteristikami v duchu autorova originálního pojetí modality, experimentující se specifickými tonálními systémy.

Nahrávky :
Organ Pieces (MC © 1991 D.M.Recordings - DMR 06)
Organ Pieces (CDR © 2001 CatchArrow Recordings - Catch 00E)

1 Ambits Of Material World - Part I / Marionettes
2 Ambits Of Material World - Part II / Late Views
3 Ambits Of Material World - Part III / Reprints
4 Ambits Of Material World - Part IV / All Is Sealed Off
5 Hymn Of Immobility
6 Theme In C-minor
7 Transubstantiation, Part I
8 Transubstantiation, Part II
9 Prelude
10 Introitus (Missa pestilentiae)
11 Ite, missa est (Missa pestilentiae)

_________________________________________________________________________________________________________________


OUT OF YOUR OBJECTS

Album skladeb pro klavír, syntetizéry, bicí a zpěv, op. 22, 1989. Hudebníci: Vladimír Hirsch - klavír a ostatní klávesové nástroje, automat.bubeník, vokál. Monotematická kolekce skladeb intimně lyrického zaměření. Jednotný sound, charakterizovaný expresivně pojatým klavírním partem, výrazně monotónní rytmikou a introvertně potemnělým vokálem, to vše v chladné atmosféře syntetických smyčcových rejstříků kláves. Album v roce 1993 remasterováno.

Nahrávky :
MC (© 1993 D.M.Recordings - DMR 12)

1 In The Garden
2 Out Of Your Objects
3 Darkness
4 Plastic Sun
5 Song Of The Stray
6 Rancour´round
7 Behind Her House
8 Out Of Your Objects II

_________________________________________________________________________________________________________________


SYMPHONY NO. 1"

Symfonie pro syntezátory, perkuse a magnetogonové záznamy, op.20. 1988. Hudebníci: Vladimír Hirsch - syntezátory, bicí nástroje. Čtyřvětá symfonie v syntetických zvukových aranžmá. Základní témata jednotlivých vět tvoří melodické motivy některých nerealizovaných skladeb. Ty jsou rozvíjeny se snahou o vyčerpání melodických i harmonických alternativ v rámci jednoduššího kontrapunktického modelu. Je zde patrno užití pro autora typického tónorodého principu. Znovu nahráno v roce 1997, poté v roce 2001 kompletně přepracováno a remasterováno.

Nahrávky :
Symphony No.1 (MC © 1989 Marabu Recordings)
Symphony No.1 in E . Seven Parts Of Desolation (CDR © 1997 CatchArrow Recordings – Catch 00A)
Symphony No.1 (CDR © 2001 CatchArrow Recordings – Catch 046)

1 1st Movement
2 2nd Movement
3 3rd Movement
4 4th Movement

_________________________________________________________________________________________________________________


SYNTHETICS - THEMES

Album skladeb pro syntezátory, op.17. 1987-88. Hudebníci: Vladimír Hirsch: syntezátory, magnetogonové záznamy. Experimentální projekt převážně space-ambientní povahy. První svébytnější a koncepčně ucelenější práce, opouštějící definitivně kletbu bluesového cítění, zlozvyky hráčské rutiny i potřebu inspirace zvenčí. Remixováno a zaznamenáno na CDR v roce 2002.

Nahrávky :
Synthetics - Themes (MC © 1987 D.M.Recordings - DMR 01)
Synthetics - Themes (CDR © 2002 CatchArrow Recordings – Catch 00D) + bonus track: Me All But Died
Synthetics - Themes (DIG © 2013 CSIndustrial – CSi 004) + bonus track: Selenium

1 Music Of Inner Sleep
2 Theme I: Old Horses
3 Jericho
4 The Song About Your Guilt
5 There Was No Moving Her
6 Theme II: Neglected
7 The Cairn
8 Electric Sound Tissue
9 Meanless
10 Lackadaisical
11 Rigid And Frigid
12 Dance Of Blue Cells
13 Theme III: Piliformis
14 Afterwards
15 Theme IV: Soulbreaker
16 Invasion 68
17 Stereotyped
18 Music Of Inner Sleep II

_________________________________________________________________________________________________________________