Integrated Music Records

CatchArrow RecordingsVLADIMÍR HIRSCH: OPUSY

Op.1 Preludium a-moll
Preludium pro klavír nebo varhany. 1973. Notový záznam; nenahráno. Č.1-Preludium a-moll. Skladba v duchu barokních postupů. Stylově málo vybočující improvizace na dané téma s náznaky rockového pojetí interpretace. Existuje též formálně relativně čistá varianta skladby.

Op.2 A Spanish Theme
Skladba pro klavír nebo elektrické piano. 1974. Notový záznam základního tématu nedochován; nenahráno. Č.1-A Spanish Theme. Časově prakticky neomezená jazz-rocková improvizace, vycházející z charakteristického etnického modu, s použitím rutinních hráčských postupů.

Op.3 Compositions For 2 Pianos
Skladby pro dva elektrifikované klavíry. 1976. Záznam na magnetofonovém pásu nedochován. Č.1-Insane, 2-Double Life. Původně širší, později však pro technické nezdary a stylový nesoulad nedokončený cyklus jednodušších bluesových skladeb s hard-rockovými prvky. Nepříliš úspěšné experimenty s možnostmi zvukové distorze soundu akustického klavíru při mikrofonním snímání, krom jiného též prostřednictvím použití přímého booster-efektu.

Op.4 Cats On The Rooftop
Skladba pro 2 preparované klavíry. 1977. Původní záznam na MT nedochován. Č.1-Cats On The Rooftop. Neoimpresionistická klavírní skladba. Původní verze v notovém záznamu. Skladba později přepracována a zařazena na souborné album "Selected Organ & Piano Works" (2 CDR ©2013 Integrated Music Records – Catch 054), které je kolekcí do té doby nevydaných či upravených autorových prací pro klávesové nástroje.

Op.5 Before The Twilight
Skladba pro klavír nebo varhany. 1978. Notový záznam. Č.1-Before The Twilight. Romanticky potemnělá art-rocková skladba se střídmými jazzovými prvky.

Op.6 Skyline
Písně s doprovodem 2 elektrifikovaných kytar. 1978-80. Provozováno pod hlavičkou ”Vanity Virgin Heart”. Nahrávka na magnetofonovém pásu (dále MT) nedochována. Č.1-12 (”Skyline” a další písně, jejichž názvy se nedochovaly). Standardní rockové skladby, obsahující kytarové improvizace v duchu s jazz-rockovými prvky.

Op.7 Phases
Skladby pro klavír. 1979. Jen částečný notový záznam; nenahráno. Č.1-Tempus depurgationis, 2-Tempus desolationis. Nedokončený, ve svém původním plánu čtyřdílný cyklus klavírních skladeb epického charakteru na principu suity, hledající základní postoj i výrazové prostředky v rámci propojení vážné hudby s jazzem či rockem. První autorův pokus o svébytnější hudební formu, pro konceptuální nedostatky opuštěný a později po mnoha letech znovu objevený archetyp integrovaného pojetí hudby, obsahující zárodek organického způsobu vazby hudebních kořenů a nových kompozičních principů v procesu tvorby. Na původní téma navazuje volně op.29.

Op.8 Prophecy
Skladba pro klavír nebo elektrické piano. 1980. Notový záznam; nenahráno. Č.1-Prophecy. Harmonicky i skladebně velmi precizně propracovaná jazzová skladba, inklinující výrazně k tehdy módnímu ladění ve stylu jazz-rockové fúze.

Op.9 Songs For Piano
Skladby pro klavír a zpěv. 1981-83. Projekt pod hlavičkou ”V.H.Eclectic Maxband”. Záznam na MT nedochován. Č.1-Part in A, 2-Part in B, 3-Part in C, 4-Part in D. Rozsáhlejší art-rockové klavírní skladby na improvizačním základě, se sporým zpěvem. Práce signalizuje úpadek tvůrčí práce a návrat k nezávažnému hudebnímu útvaru a povrchnímu syntetismu z počátků tvorby.

Op.10 1984
Skladby písňové formy v klavírním aranžmá. 1984. Nahrávka na kazetě (dále MC) pod hlavičkou VH&HP (©1984 Valhir Recordings). Č.1-Song For The Time Of Desolation, 2-My November Rain, 3-Rainbow In The Dark Room, 4-Blue Street Walk, 5-Island Of Pie, 6-Rock´n´Roll, 7-Hungry And Wild, 8-First Time I Saw Your Face, 9-Lawrence 105, 10-Hot Skin, 11-World Is In The Move. Cyklus rockových skladeb se zpěvem, využívající především prvků bílého blues, art-rocku a místy i jazzu. Výsledek období naprosté tvůrčí stagnace.

Op.11 Hymn-Official Theme (Hymnus č.1)
Skladba pro varhany. 1984. Záznam na MC (©1984 Valhir Recordings). Č.1-Hymn/Official Theme.. Hymnická skladba v tradiční harmonizaci s instrumentálně pojatým vokálním partem.

Op.12 In The Punk
Skladby pro klavír, vokál a zvukové efekty. 1985-86. Záznam na MC pod hlavičkou VH&HP (©1986 Valhir Recordings). Č.1-12 (Parts One-Twelve). Cyklus rockových skladeb, navzdory názvu jen málo ovlivněných punkem a new-wave. Jedná se o konečné stadium dlouhého období bezcílného tápání, kdy nadále výrazně převažuje zátěž základní výbavy bílého blues.

Op.13 Periphrasis
Skladba pro varhany. 1986. Nahrávka na MC nedochována. Č.1-Part I/ Invocation, 2-Part II/ Peace Of Mind, 3-Part III/ By Kind Permission. Trojdílná romantizující skladba s rockovými prvky. Pro tento opus platí s mírnějším odsudkem podobné hodnocení jako v případě předcházejících prací.

Op.14 Plastic Reminiscences
Cyklus skladeb pro varhany. 1986. Živý záznam na MC (nahráno v kostele sv. Václava ve Velíši) nedochován. Č.1-Under The Burning Lamp, 2-In The Purple Mask, 3-Laudanum, 4-Fragment Of Little Tenderness, 5-At Some Distance, 6-Hippodrome. Tématický cyklus romantizujících skladeb v duchu op.14, nicméně pojatých s větší odvahou k experimentu, který posléze inspiruje další autorovy varhanní skladby konce osmdesátých let.

Op.15 Song For F.K.
Píseň s klavírním doprovodem. 1987. Nahrávka na MC nedochována. Č.1-Song For F.K. Skladba ve stylu new-wave s textem na téma citátu Franze Kafky, zcela v závislosti na momentálních vzorech.

Op.16 Six Bagatelles
Cyklus skladeb pro elektroakusticky snímaný klavír. 1987. Původně notový záznam, později nahrávka v digitální podobě. Č.1-Bagatelle 1, 2-Bagatelle 2, 3-Bagatelle 3, 4-Bagatelle 4, 5-Bagatelle 5, 6-Bagatelle 6. Drobné neoromantické skladby s důrazem na členitou rytmickou strukturalizaci v rámci elektroakustické manipulace. V roce 2009 upraveny a zařazeny na kompilační album "Selected Organ & Piano Works" (2 CDR © 2013 Integrated Music Records – Catch 054) , které je výběrem do té doby nepublikovaných či přepracovaných autorových prací pro oba klávesové nástroje.

Op.17 Synthetics-Themes
Album skladeb pro 2 syntezátory. 1986-87. Záznam původní nahrávky na MC (©1987 D.M.Recordings - DMR 01). Č.1-Music Of Inner Sleep, 2-Theme I: Old Horses, 3-Jericho, 4-The Song About Your Guilt, 5-There Was No Moving Her, 6-Theme II: Neglected, 7-The Cairn, 8-Electric Sound Tissue, 9-Meanless, 10-Lackadaisical, 11-Rigid And Frigid, 12-Dance Of My Blue Cells, 13-Theme III: Piliformis, 14-Afterwards, 15-Theme IV: Soulbreaker, 16-Invasion 68, 17-Stereotyped, 18-Music Of Inner Sleep II. Experimentální projekt, převážně space-ambientní povahy, pro dva syntezátory Roland-Juno 106. První svébytnější a koncepčně ucelenější práce, opouštějící definitivně kletbu bluesového cítění, zlozvyky hráčské rutiny i potřebu inspirace zvenčí. Remixováno a zaznamenáno na stejnojmenné CDR (©2002 CatchArrow Recordings – Catch 00D). Č.1-Music Of Inner Sleep, 2-Old Horses, 3-Jericho II, 4-The Song About Guilt, 5-There Was No Move, 6-Neglected, 7-The Cairn, 8-Electrosound Tissue, 9-Meanless, 10-Lackadaisical, 11-Rigid And Frigid, 12-The Dance Of Blue Cells, 13-Piliformis, 14-Afterwards, 15-Soulbreaker, 16-Invasion, 17-Stereotyped, 18-Music Of Inner Sleep II (& 19-Me All But Died / též občas uváděno pod zkratkou M.A.B.D.). V roce 2013 vydáno v digitální formě (DIG ©2013 CSIndustrial 1982-2010 ‎– CSi 004).

Op.18 Partita For Piano
Skladba pro klavír. 1988. Č.1-Partita for piano. Experimentální skladba s atonálními prvky. Revidovaná verze skladby (2007) zařazena na souborné dvoudiskové album "Selected Organ & Piano Works" (2 CDR ©2013 Integrated Music Records – Catch 054), které je přehledem do té doby nevydaných či upravených autorových prací pro klávesové nástroje.

Op.19 Marabu I
Skladby pro hudební soubor. Hudebníci: MARABU (č.1)-Vladimír Hirsch: klávesy, zpěv, Janis Georgiu: kytara, Tomáš Hadrava: baskytara, Josef Škoda: bicí nástroje, zpěv, Samír Hauser: zpěv. Autorská spolupráce: J.Škoda, T.Hadrava, J.Georgiu. Texty V.Hirsch (1-3, 7) a Josef Škoda (4-6). 1988. Záznam na MC (©1988 D.M.Recordings - DMR 02). Č.1-Přehlednej svět, 2-Muezin, 3-Rumba, 4-Zapomenutá jména, 5-Starý koně, 6-Není zájem, 7-Společná řeč, 8-Rány. Kolektivní dílo post-punkové formace s vlivy tzv. atonálního funku (Gang Of Four). Založeno na tečkované rytmice, méně komplikovaných, o to více však dramatických kytarových melodiích s etnickými vlivy a zvukově i harmonicky agresivnějších klávesách. Vše dotváří hysteroidní, manýristický vokál. Prvotina souboru, zároveň však jediný koncertně realizovaný projekt tohoto seskupení, trpící nevyzrálostí po stránce formální i obsahové.

Op.20 Symphony no.1 in E
Symfonie pro syntezátory. 1988-89. Originální nahrávka na MC (©1989 D.M.Recordings - DMR 03). Č.1-1st Movement, 2-2nd Movement, 3-3rd Movement, 4-4th Movement with Bolero Ending. Čtyřvětá symfonie, experimentující se syntetickou podobou nástrojů z obsazení symfonického orchestru. Základní témata jednotlivých vět tvoří melodické motivy některých nerealizovaných skladeb, původně určených pro hudební skupinu, které jsou rozvíjeny se snahou o vyčerpání melodických i harmonických alternativ v rámci jednoduššího kontrapunktického modelu. Je zde patrno již výrazné směřování k vlastnímu tónorodému principu, který byl však plně realizován až v pozdějších projektech a v rámci symfonie zazní spíše jako potlačované vyvrcholení předkládaných variant. Výrazně introspektivní projekt, který lze charakterizovat velmi intenzivním, téměř až bolestínským spočíváním v navozené atmosféře. Skladba posléze zařazena na kompilativní album "Symphony No.1 in E . Seven Parts Of Desolation" (CDR ©1997 CatchArrow Recordings - Catch 00A). Č.1-1st Movement, 2-2nd Movement, 3-3rd Movement, 4-4th Movement. V roce 2001 kompletně přepracována, remasterována a samostatně vydána (CDR ©2001 CatchArrow Recordings - Catch 046).

Op.21 Selenium
Skladba pro syntezátory a bicí nástroje. 1989. Původní nahrávka na MC. Č.1-Selenium. Experimentální skladba s volným prolínáním syntezátorových ploch a využitím alternativních bicích nástrojů. Remixovaná a remasterovaná verze vydána jako bonus track alba “Synthetics-Themes” (DIG ©2013 CSIndustrial 1982-2010 ‎– CSi 004).

Op.22 Out Of Your Objects
Cyklus skladeb pro klavír, syntezátor, automatickou rytmiku a vokál. 1989. Záznam na MC (©1989 D.M.Recordings - DMR 04). Č.1-In The Garden, 2-Out Of Your Objects, 3-Darkness, 4-Plastic Sun, 5-Rancour´round, 6-Behind Her House, 7-Out Of Your Objects II. Později přepracováno a zaznamenáno též na MC (©1993 D.M.Recordings - DMR 12). Č.1-In The Garden, 2-Out Of Your Objects, 3-Darkness, 4-Plastic Sun, 5-Song Of The Stray, 6-Rancour´round, 7-Behind Her House, 8-Out Of Your Objects II,). Monotematická kolekce skladeb intimně lyrického zaměření. Jednotný sound, charakterizovaný expresivně pojatým klavírním partem, výrazně monotónní rytmikou a introvertně potemnělým vokálem, to vše v chladné atmosféře syntetických smyčcových rejstříků kláves. Přepracovaná verze obohacuje původní o kytarový part a členitější rytmiku.

Op.23 Theme in C-minor
Skladba pro varhany. 1989. Nahrávka na MC součástí alba “Organ Pieces” (©1991 D.M.Recordings - DMR 06), později remasterováno a zaznamenáno na CDR (© 2002 CatchArrow Recordings–Catch 00E). Č.1-Theme in C-minor. Svébytně pojatá kombinace neoklasické formy s romantizujícím tématem na jednoduchém, rockově pojatém harmonickém podkladu.

Op.24 Private Mission
Cyklus skladeb pro syntezátory, bicí a vokál. 1989-90. Nahrávka na MC (©1990 D.M.Recordings - DMR 05). Č.1-Silent Joy, 2-Cat´s Ears, 3-Resistance, 4-Private Mission, 5-Myself Love, 6-In The Trash, 7-D.H.T.C.U.R., 8-Litany Of Revolution. Koncepční album skladeb převážně v novovlném duchu, z nichž některé se staly základem pro repertoár druhého seskupení Der Marabu. Ve skladbě “Myself Love” se objevuje definitivní podoba autorova typického tónorodého rukopisu a principu tvorby první poloviny devadesátých let - korigovaný frygicko-lydický modus, zdůrazňující interval zvýšené kvarty, na jednoduchém harmonickém skeletu.

Op.25 The Ambits Of Material Worlds
Tématický cyklus varhanních skladeb. 1990. Nahrávka na MC součástí alba “Organ Pieces” (©1991 D.M.Recordings - DMR 06). Č.1-Part I/ Marionettes, 2-Part II/ Late Views, 3-Part III/ Reprints, 4-Part IV/ All Is Sealed Off. ). Později remasterováno a zaznamenáno na CDR (© 2002 CatchArrow Recordings – Catch 00E). Střízlivá, avšak působivá preludia na principech, stmelujících přirozeně klasickou melodiku s rockovými harmonizacemi a soudobým typem elektronického romantismu, podobně jako v případě op.23.

Op.26 Hymn Of Immobility
Skladba pro varhany. 1990. Záznam na MC, součást alba “Organ Pieces” (©1991 D.M.Recordings - DMR 06).Č.1-Hymn Of Immobility. Tématický zkratkovitý, expresivně nepříliš přesvědčivý pokus o vytvoření svébytné formy varhanní skladby. ). Později remasterováno a zaznamenáno na CDR (© 2002 CatchArrow Recordings – Catch 00E)

Op.27 Me All But Died
Skladba pro syntezátory. 1990. Záznam na MC (©1990 D.M.Recordings - DMR 07). Č.1-Me All But Died. Éterická, mírně pompézní, v duchu soudobého romantismu provedená skladba s využitím syntetické klávesové polyfonie. Remixovaná verze, pouději zařazena jako bonus track na album “Synthetics-Themes” (CDR ©2002 CatchArrow Recordings - Catch 00D).

Op.28 Transubstantiation
Skladba pro varhany. 1990. Záznam na MC v rámci alba “Organ Pieces” (©1991 D.M.Recordings - DMR 06). Č.1-Transubstantiation, Part I, 2- Transubstantiation, Part II. Dvoudílné preludium na liturgické téma proměňování, postavené na původních harmonických principech. Nepochybně nejpřínosnější skladba na zmíněném albu, které bylo později. přepracováno a zaznamenáno na CDR (©2002 CatchArrow Recordings – Catch 00E).

Op.29 Seven Parts Of Desolation
Klavírní cyklus. 1991. Původní záznam na MC (©1991 Der Marabu Recordings - DMR 08) . Č.1-Part I, 2-Part II, 3-Part III, 4-Part IV/ Myself Love (verze č.2), 5-Part V, 6-Part VI/ Variation on the theme of old Czech choral “Svatý Václave”, 7-Part VII. Cyklus skladeb, volně navazující na myšlenku nedokončeného op.8, založenou na zpracování jisté apokalyptické vize světa, jejíž původ již není obsahem autorovy paměti. Jedná se o sedm témat, týkajících se poslední z fází historie, nazvané “Tempus desolationis”. Celý opus je prodchnut pesimismem, pramenícím z nedůvěry v možnou restituci duchovních hodnot v důsledku prohlubující se neochoty současného antropocentrického světa jim naslouchat. Myšlenkově konzistentní součástí cyklu se stala variace na téma Svatováclavského chorálu (část VI.), vyjadřující specifické národní obavy v tomto duchu. Expresivní, rytmizující pojetí klavírního partu v rámci již zcela zažitého vlastního melodického a harmonického stylu práce s tématem. Skladba posléze zařazena na kompilativní album "Symphony No.1 in E . Seven Parts Of Desolation" (CDR ©1997 CatchArrow Recordings - Catch 00A). Č.5-Part I., 6-Part II., 7-Part III., 8-Part IV., 9-Part V., 10-Part VI., 11-Part VII.Variation on the theme of old Czech choral “Svatý Václave”.

Op.30 Three Of Ninety-One
Skladby pro hudební soubor. Hudebníci: DER MARABU (č.2): Vladimír Hirsch: klávesy, vokál, texty, Josef Škoda: bicí nástroje, Michael Kureš: kytara. Autorská spolupráce: J.Škoda, M.Kureš. 1990-91. Nahrávka na MC (©1991 D.M.Recordings-DMR 09). Č.1-Explosion (Of All Kindness), 2-Blinded, 3-Nobel Prize. První, spíše zkušební nahrávka druhého seskupení (Der) Marabu, hledající nezávislejší přístupy k tvorbě. Díky kytarovému partu a destruktivním syntetickým rejstříkům kláves získává více na noise-soundu, vokál je méně hystericky naléhavý, basovou linku nahrazují klávesy spolu s hluboko naladěnými bicími. Skladby op.30 spolu s op.31 a 32 po letech restaurovány a nahrány na CDR s názvem “1991 & Dead Music” (CDR ©2000 CatchArrow Recordings-Catch 00A).

Op.31 Dead Music
Skladby pro syntezátory a vokál. Hudebníci: Vladimír Hirsch-klávesy, Josef Škoda-vokál. Autorská spolupráce: J.Škoda. Texty: J.Škoda. 1991. Nahrávka na MC (©1991 D.M.Recordings-DMR 10). Č.1-Kain, 2-Breath Of Death. Agresivní klávesový sound spolu s temně hrozivým a velmi imperativním vokálem vytváří zamýšlenou starozákonní atmosféru k biblickému textu s rozhovorem mezi bratrovrahem a Jahvem, přičemž navozený pocit provází i druhou ze skladeb s obsedantním tématem pocitu neodbytnosti smrti coby zániku všeho. Projekt lze žánrově přiřadit k alternativním formám death-metalu. Skladby op.31 spolu s op.30 a 32 po letech restaurovány a nahrány na CDR pod hlavičkou Der Marabu s názvem “1991 & Dead Music” (CDR ©2000 CatchArrow Recordings-Catch 00A).

Op.32 Der Marabu
Skladby pro hudební soubor. Hudebníci: DER MARABU (č.2) - Vladimír Hirsch: klávesy, vokál, Josef Škoda: bicí nástroje, Michael Kureš: kytara. Autorská spolupráce: J.Škoda, M.Kureš. (©1992 D.M.Recordings-DMR 11). Č.1-Resistance, 3-F.B.I. (Federal Bastards Inc.), 3-Song For Frank Sinatra. Syrové koncertní verze ze základního repertoáru druhého seskupení souboru, poznamenané nedostatky v technické kvalitě záznamu. Skladby op.32 spolu s op.30 a 31 po letech restaurovány a nahrány na CDR s názvem “1991 & Dead Music” (CDR ©2000 CatchArrow Recordings-Catch 00A).

Op.33 Aion
Experimentální skladba pro preparovaný klavír. 1992. Revidováno 2001 s digitálním záznamem. Č.1-Part 1, 2-Part 2. Dvoudílná aleatorická kompozice sonátového typu. Zařazeno na kompilaci “"Selected Organ & Piano Works" (2 CDR © 2013 Integrated Music Records – Catch 054).

Op.34 Suite For Group
Skladba pro hudební soubor. Hudebníci: DER MARABU (č.2) - Vladimír Hirsch: klávesy, zpěv, Josef Škoda: bicí nástroje, Michael Kureš: kytara,. Autorská spolupráce: M.Kureš, J.Škoda. 1992. Záznam na MC nedochován. Rozsáhlejší experimentální skladba, založená na volné sférické komunikaci vzájemně kontrastujících instrumentálních ploch s četnými rytmickými i tempovými změnami.

Op.35 Cruci-fiction
Album skladeb pro hudební soubor. Hudebníci: DER MARABU (č.2): Vladimír Hirsch: klávesy, vokál, sampler, sampl.baskytara, Josef Škoda: bicí nástroje, efekty, Michal Kureš: kytara. Autorská spolupráce: J.Škoda, M.Kureš. Texty: V.Hirsch, J.Škoda (č.6). 1993-94. Záznam na MC (©1994 D.M.Recordings - DMR 13) a remasterovaná verze na CDR (©2001 CatchArrow Recordings – Catch 00C). Č.1-Heading Nowhere, 2-Nobel Prize (verze 2), 3-The Silent Joy, 4-Love Song Analysis, 5-Stooge´s Death, 6-Ritual, 7-Myself Love, 8-Cruci-fiction. Výsledek dvouleté práce tohoto seskupení souboru. Definitivní, pronikavě kovová podoba soundu, obohacená o samplované zvuky industriálního charakteru a samplovaný basový part, v koncepčně jednotném projektu, s plným důrazem na původní skladebné principy. V melodických postupech jsou zcela programově zdůrazňovány slovanské vlivy. Skupina se tím pokouší navázat na vlastní etnické hudební kořeny i na klasickou hudbu, z těchto tradic čerpající. I ve stavbě skladeb je patrný odklon od rockového schématu směrem ke principům typičtějším spíše pro vážnou hudbu. Tuto orientaci podporuje použití samplovaných nástrojů z obsazení klasického symfonického orchestru i způsob práce při konstrukci partu bicích nástrojů.

Op.36 Intermezza
Skladby pro klavír a ženský vokál. Notový záznam. 1994. Hudebníci - Vladimír Hirsch: klavír, Martina Sanollová: zpěv. Č.1-Thesis One, 2-Thesis Two. Jednoduché skladby, melodicky i harmonicky inspirované moravskou lidovou písní, se záměrně proklamativními, heslovitými texty na existenciální témata. Sloužily posléze jako koncertní mezihry (ve verzích pro hudební soubor Der Marabu (č.3): viz op.37.

Op.37 Der Marabu In Six
Skladby pro hudební soubor. Hudebníci: DER MARABU (č.3) - Vladimír Hirsch: klávesy, Josef Škoda: bicí, Martina Sanollová: vokál, Michal Kureš: 1.kytara, Miroslav Ondrýsek: 2.kytara, Karel Janků: baskytara. Texty: T.Saivon, V.Hirsch, M.Sanollová. 1994-95. Záznam na videokazetě z živého vystoupení. Č.1-Thesis One/Intro(verze 2), 2-I Had The Dream, 3-Power Addiction, 4-I Need Television, 5-Sense Circuit From The Past, 6-Thesis Two/ Intermezzo/ Outro (verze 2). Skladby souboru, rozšířeného o vokalistku, dalšího kytaristu a basovou linku. Nepochybně objevnou je skladba “I Had The Dream”, rozvíjející dále myšlenku předchozího projektu. Snaha o hard-corovější pojetí s výraznějším podílem kytarových partů formaci opticky více zařazuje a ani větší důraz na melodiku a více propracovanou strukturu skladeb tento negativní fakt nekompenzuje. Soustředění zájmu na revize starších skladeb a minumum nové tvorby se stává jednou z příčin krize uvnitř tohoto seskupení souboru, vyúsťující postupně v jeho rozpad.

Op.38 All Of Us Will Fall Away
Album skladeb pro hudební soubor. Hudebníci: DER MARABU (č.5) - Vladimír Hirsch: klávesy, sampler, vokál, Martina Sanollová: vokál, Miroslav Ondrýsek: kytara; hosté: Karel Janků: baskytara, Tomáš Sedláček: drum machine programming. Autorská spolupráce: J.Škoda, M.Sanollová. Texty a produkce: Tom Saivon. 1996. Nahrávka na CDR (©1996 Catch Arrow Recordings-Catch 002). Č.1-Plebeian Consolation, 2-All Of Us Will Fall Away, 3-Maison d´un hypocrite, 4-Diamond Fields (někdy použit název “Eclipse”, koncertní verze skladby s názvem “Incurrence”). Koncepční projekt posledního seskupení formace, syntetizující poznatky předchozích prací, které rozvíjí s důrazem na melodiku převážně slovanského typu (hlavně vokální part), agresivní polyfonii a důsledně propracovanou dramatizující stavbu rozsáhlých epických kompozic. Proklamovaný slovanský model je zde přítomen nejen ve způsobu práce s melodikou a v harmonizaci, ale i rytmické složce. Skladebné metody jsou zde již velmi blízké vážné hudbě, což dokumentuje především titulní kompozice. Ta je z formálního i obsahového hlediska asi nejvýznačnější skladbou tvorby souboru vůbec. Při studiovém zpracování se nepodařilo dosáhnout zamýšlených syrových charakteristik soundu, což albu výrazně ubírá na celkovém dojmu, svým významem však zůstává programovým stropem souboru, proto také zcela logicky uzavírá jeho činnost. Záznam zkrácené živé verze alba s názvem LIVE: "All Of Us Will Fall Away" na CDR (©1999 CatchArrow Recordings-Catch 031).

Op.39 Simplicity Of Heresy
Suita pro integrovaný orchestr. 1996. Nahrávka na MC. (©1996 CatchArrow Recordings-Catch 001). Č.1-Proclamatio, 2-Agog, 3-Litanie, 4-Non Organic, 5-Sursum, 6-Purified (Prelude),7-Adveniat, 8-Plebeian Dance 1, 9-Fire Scene, 10-Simplicity Of Heresy 11-Converted, 12-Plebeian Dance 2, 13-Martyrdom Phase, 14-U.C.M. (Uniformity Celebration March), 15-New Laws / New Orders, 16-Epilogue: Exsanguis. Iniciální skladatelský počin pro právě založenou formaci v rámci filozofie tzv. integrované hudby. Suita epického charakteru na téma herese coby symbolu konverze hodnot. Projekt využívá syntetických podob smyčců, dechů, klasických varhan, hutně preparovaného klavíru a bicích nástrojů. Významnou úlohu zde v některých skladbách hraje technika v podobě zvukových smyček, které tvoří hlavně jejich rytmickou bázi. Sound je doplněn arteficielní industriální klenbou ambientního charakteru. Výrazná orientace na vlastní skladebný model směřující k moderní vážné hudbě s rockovými atributy, jako jsou repetitivnost a některé zvukové charakteristiky. Po komplexní vokálně-instrumentální úpravě projekt realizován jako konceptuální album skladeb pro integrovaný hudební soubor. SKROL: Vladimír Hirsch: syntezátory, sampler, vokál, Martina Sanollová: vokál. Tom Saivon: texty, hlas, samply. Originální nahrávka na CDR “Hereticon” (©1998 CatchArrow Recordings-Catch 015, Arrow 002. Č.1-Proclamatio, 2-Agog, 3-Litany, 4-Non organique, 5-Plebeian Dance Pt.1, 6-Adveniat, 7-Fire Scene, 8-Purified / Prelude, 9-Converted, 10-Plebeian Dance Pt.2, 11-New Laws, 12-Simplicity Of Heresy, 13-Epilogue: Exsanguis. Po studiové úpravě a zkrácení oficiálně vydáno jako “Heretical Antiphony” na CD vydavatelstvím “Membrum Debile Propaganda”, Německo, (©1999 MDP 6000-41). Č.1-Proclamatio, 2-Agog, 3-Litany, 4-Non Organic, 5-Purified /Prelude, 6-Fire Scene, 7-Converted, 8-Simplicity Of Heresy, 9-Epilogue: Exsanguis. Tato verze disponuje výraznější zvukovou pestrostí a novou, zásadní úlohou vokálů. Zkrácením metráže sice ubylo na epičnosti projektu, ale spolu s výše uvedenými atributy bylo dosaženo vyššího stupně údernosti a naléhavosti osobní výpovědi, stejně jako přesvědčivosti v postiže í tragiky vnitřního konfliktu základních hodnot jedince. Některé ze skladeb původní suity byly po úpravách zařazeny na další alba souboru Skrol. Originální nahrávka skladby později remasterována a digitalizována na CDR “Simplicity Of Heresy” (©2005 Integrated Music Records-Catch 048). Č.1-Proclamatio, 2-Agog, 3-Litanie, 4-Non Organic, 5-Sursum, 6-Purified,7-Adveniat, 8-Plebeian Dance 1, 9-Fire Scene, 10-Simplicity Of Heresy 11-Converted, 12-Plebeian Dance 2, 13-Martyrdom Phase, 14-Uniformity Celebration March, 15-New Laws / New Orders, 16-Epilogue: Exsanguis.

Op.40 Arsenica / Less Than Nothing
Dvě, konceptuálně identická alba (“Arsenica” a “Less Than Nothing”) skladeb pro syntezátory, samplery a rozhlasové záznamy, později sloučená do jednoho opusu. 1996. Původní nahrávky na MC a CDR pod hlavičkou SUBPOP SQUEEZE: Vladimír Hirsch-syntezátory, samply, rozhlasové záznamy; “Arsenica” (©1996 CatchArrow Recordings-Catch 003). Č.1-Poisoner, 2-Disasters Experts, 3-Holy, Holy, Holy, 4-Imageon, 5-Appeasement, 6-Entusiastic, 7-Triumph, 8-Unsavoury Friend, 9-Limits Of God, 11-The Scrap; “Less Than Nothing” (©1996 CatchArrow Recordings-Catch 020). Č.1-Republica, 2-All In Hot Pursuit Of All, 3-Inerve, 4-Venetian Settlement, 5-Less Than Nothing, 6-Nostalgia Marking, 7-Pro-Lapse, 8-Hommage a Nico, 9-No One Will Save Me, 10-Affection. Skladby písňové formy, postavené povýtce na smyčkách klávesových či kytarových rifů, umístěných ve specifickém ambientu. Projekt, charakterizovaný autorem vzhledem k jeho rockové a méně závažné orientaci jako subpop, coby jedna ze specifických, avšak nikoli důsledných forem aplikace integrovaného hudebního pojetí. Obsahově vystupuje proti mediálním principům cílené informační intoxikace populace. Činí tak s nadsázkou a ironizací, používaje k tomu rozhlasových projevů, nahrazujících funkci vokálu. Vybrané skladby byly zařazeny nejprve na album "Arsenica / Less Than Nothing" (CDR ©1996 CatchArrow Recordings-Catch 030a), finálně pak s některými tracky z původní nahrávky op.51 na kompilační, avšak plně konceptuální “There's No Human Triumph” a to již nikoli pod hlavičkou Subpop Squeeze, ale pod autorovým jménem. 1999. Nahrávka na CDR. (©1999 CatchArrow Recordings-Catch 030b). Ve všech případech se jedná o verze 2. Č.1-Republica, 2-Disaster Experts, 3-Here Comes The Monster, 4-Entusiastic, 5-Holy, Holy, Holy, 6-Intriguers, 7- Lobotomy Gloria, 8-Affection, 9-Poisoner, 10-Venetian Settlement, 11-Imageon, 12-All In Hot Pursuit Of All, 13-Limits Of God ?, 14-Unsavoury Friend, 15-Inerve, 16-Less Than Nothing, 17-The Scrap, 18-Appeasement (původně “A Military Bit”), 19-No One Will Save Me, 20-Triumph (There´s No Human Triumph).

Op.41 Detaxichen
Experimentální skladby pro dva klavíry a elektroakustickou techniku. 1996. Původní nahrávka na MC (©1997 CatchArrow Recordings-Catch 007). Č.1-Azygea, 2-Epikrasis. Skladby, postavené na rytmickém dialogu a prolínání často identických klavírních partů. Revidováno digitální technikou 2008 a zařazeno na kompilativní album "Selected Organ & Piano Works" (2 CDR ©2013 Integrated Music Records – Catch 054).

Op.42 Insomnia Dei
Album skladeb pro integrovaný hudební soubor. Hudebníci: SKROL: Vladimír Hirsch: syntezátory, sampler, zvukové smyčky, vokál, mix, Martina Sweeney: vokál, Tom Saivon: texty, produkce (Ars Morta Universum). Sound engineer: Tomáš Hadrava. 1997. Album vydáno a distribuováno nejprve vlastním nákladem na MC (©1997 CatchArrow Recordings-Catch 008).), posléze s drobnými úpravami nahráno na CDR (©1997 CatchArrow Recordings-Catch 008), nakonec pak oficiálně vydáno jako CD nejprve americkým labelem Chromozome v roce 2001 (© Chromozome/RRRecords-Mitotic 002) a poté též u německého labelu M.D.Propaganda v květnu 2003 (©MDP 6000-62, Catch 008). Č.1-Soaking, 2-Movie Martyr, 3-Gasteropod, 4-Uiniformity Celebration March, 5-Insomnia, 6-Agog, 7-Katarakt (What The Eye Have Not Seen), 8-Dei irae. Album Chromozome Records distribuováno vydavatelstvím RRRecords (USA) v originálním digipacku. Koncepční projekt, ve kterém se soubor pokouší o organické sepětí mezi instrumentací, harmonizací a skladebnými principy vlastního pojetí moderní vážné hudby na straně jedné a syrovým, hutným a destruktivním soundem, do nějž je vše jakoby vnořeno, na straně druhé. Tradiční potenciace slovanského prvku spočívá nejen v sémanticky blízkých, jednoduše vázaných melodiích, protkávajících základní látku skladby či zachvívajících se ne zcela nápadně nad masou zvuku, ale i v harmonizacích rifů a některých vokálních partech. Kontrast mezi agresivní bází hudby a nad ní nesoucí se melodií spolu s emocionálně rozdílnými charakteristikami obou vokálů vytváří působivou dialektiku sdělení ve smyslu věčného zmítání se mezi ideou a realitou. Neodmyslitelně je tu přítomno téma trvalé pochybnosti o cestě k věčnosti či zmaru, stějně jako obava z nevyhnutelnosti zániku lidské civilizace v důsledku zborcení hodnot. Kdosi kdysi podotkl, že album je “plným kotlem syčící páry, který však není vybaven ventilem a proto jedinou možností jejího úniku je exploze”. Skladby “Soaking”, “Movie Martyr”, “Insomnia” a “Dei irae” vydány na 10´LP s názvem “Martyria” (©1998 Power & Steel-PAS 08).

Op.43 Nostalgie
Cyklus skladeb pro klavír. 1997. Původní záznam na MC (CatchArrow Recordings-Catch 010). Č.1-Nostalgie I, 2-Nostalgie II, 3-Nostalgie III, 4-Nostalgie IV. Skladby pro klavír, jejichž společným jmenovatelem je - kromě nostalgické atmosféry – dialog mezi jednoduchými, minimalisticky repetitivními základními tématy v basové lince a složitými, zdánlivě chaotickými, avšak melodicko-harmonicky i rytmicky sofistikovaně uspořádanými kontralaterálními strukturami primárně atonální konfigurace. Nahrávka revidovaných verzí (2009) skladeb součástí souborného alba "Selected Organ & Piano Works" (2 CDR ©2013 Integrated Music Records – Catch 054), které je kolekcí do té doby nepublikovaných či přepracovaných autorových prací pro klávesové nástroje.

Op.44 Integrated Music Archives
Nejedná se o opus ve vlastním slova smyslu, ale o neustále doplňovaný sběrný soubor, podávající relativně komplexní přehled o vávoji integrovanéhudební formy. Souhrn obsahuje vybrané skladby či verze skladeb z alb autorových projektů (Vladimír Hirsch, Skrol, Luminar Ax, Zygote, Aghiatrias, Tiria, Vladimír Hirsch vs. Kenji Siratori), tracky vydané na kompilacích i nikdy nezařazené skladby. Záznamy původně neuceleně na MC a CDR, později vydány na třech dvoj-CDR “Integrated Music Archives Vol.1” (©2004 Integrated Music Records-Catch 045A), “Integrated Music Archives Vol.2” (©2009 Integrated Music Records-Catch 045B) a “Integrated Music Archives Vol.3” (©2014? Integrated Music Records-Catch 045C). Skladba “Exegete #2” z druhého alba vydána na kompilaci ”Icy Breath On Burning Flash” francouzského vydavetelství Douche Froide jako Series Vol.I d.f.001). Na rozdíl od prvních dvou, kde převažují výběry z konceptuálních alb, třetí dvojdisk obsahuje kromě několika skladeb, použitých na komplacích (“Iscariot” z kompilace vydavatelství Kalpmantra “Saur Mass”, Cosolatrix II” z “Audio Assault, Part I” abelu CMP a “Soul Eater Codex” z “Peak The Source, Vol.1” labelu Surrism Phoethics) pouze nikdy nevydané skladby .

Op.45 Musik für die Metamorphose
Skladby pro syntezátory s použitím zvukových smyček. 1997. Záznam na MC (©1997 CatchArrow Recordings-Catch 004). Č.1-Figure X, 2-Figure Y, 3-Family Fight, 4-Figure Z, 5-Family Dancing (skladba na téma motivu z Presta Janáčkovy Suity pro smtčce). Scénická hudba pro divadelní inscenaci povídky Franze Kafky “Proměna” v provedení Black Box Theatre /USA/. Většinou krátké skladbičky charakteru artefaktů, zcela v duchu soudobé autorovy tvorby (do seznamu jednotlivých částí není zavzat remix klasické německé vánoční písně “Es ist ein Rosenschlang). Skladby č.1-4 zařazeny na kompilativní nahrávku "Artefacts" (MC ©1999 CatchArrow Recordings-Catch 026).

Op.46 The Fall Verified
Album skladeb pro integrovaný hudební soubor na motivy alba Der Marabu “All Of Us Will Fall Away”. 1997. Záznam původně na MC jako “De(r) Marabu (Verifi)ed” (©1997 CatchArrow Recordings-Catch 006), finální nahrávka na CDR SKROL:Vladimír Hirsch: syntezátory, bicí, vokál, zvukové smyčky, CD záznamy, Martina Sanollová: vokál, Tom Saivon-samply, hlukové báze. 1997. (©1998 CatchArrow Recordings-Catch 011). Č.1-Reckless Fortune, 2-Fall Away, 3-Rue de l´enfer, 4-Eyeless, 5-Hypocrite, 6-Fall A Prey, 7-Rue du Ciel, 8-Mean, 9-All Of Us Will Fall Away II, (10-Aegis / bonus digitální formy alba). Jedná se o jakousi “skrolizaci” uvedeného alba Der Marabu. Základ tvoří smyčky rytmicky pozměněných sekvencí z vybraných částí jednotlivých skladeb, se kterými dále autor pracuje v duchu soudobých projektů, i když s určitou mírou nadsázky. Remix byl zčásti iniciován zklamáním z výsledku studiového zpracování původní látky, zčásti byl součástí širšího plánu upravit podobným způsobem většinu klíčové produkce Der Marabu, omezil se však posléze pouze na poslední album. Skladba “Fall A Prey” a stala se součástí kompilace ruské provenience s názvem “Behind The Iron Curtain / Ten Years Of Madness” (©2001 Achtung Baby). Pozn.: Ve skladbě č.4 použity vokální sekvence Diamandy Galás z alba “Plague Mass” (Cris d´aveugle).

Op.47 Symphony no.2 ”Defensa”
Symfonie pro integrovaný soubor. 1997-8. Hudebníci: Vladimír Hirsch: syntezátory, digitální technika; participace: Czech Integrated Ensemble. Nahrávka na MC (©1997 CatchArrow Recordings-Catch 012). Č.1-Part I. Incorporatio, 2-Part II. Animae milites gravis armaturae, 3-Part III. Iudicium et sententia (...pictura pugnae sunt). Formálně - jak obsazením, tak stavebně - klasický útvar, vytvořený však výhradně syntezátorovými podobami klasické instrumentace, kterážto volba se ukázala být z hlediska vkusu a autenticity projektu nešťastným řešením, jakkoli je skladba obohacena o industriální zvuky, jimiž jsou kolorovány některé nástroje, především perkuse a dechy. Přes nedostatky směřuje ovšem ve své podstatě naznačuje pohyb k vytčenému cíli, jímž je zvukově integrovaná hudební forma. V rámci zpracování jsou zde rozvíjena některá autorova stěžejní a oblíbená témata, v minulých projektech ne zcela vyčerpaná. Finální verze skladby je součástí kombinovaných alb "Symphony No.2 Defensa . Concert industriel pour orgue" (CDR ©1998 CatchArrow Recordings-Catch 019) a remasterovaného “Symphonies Nos.2 & 3” (CDR ©2003 Integrated Music Records-Catch 029).

Op. 48 Eternity Ltd.
Skladba pro integrovaný hudební soubor. 1997. Hudebníci: SKROL: Vladimír Hirsch: syntezátory, sampling, mix, Tom Saivon: mix. Původní záznam na MC (©1997 CatchArrow Recordings-Catch 013). Nahrávka na CD kompilaci “Thorak”, věnovaného kontroverzní osobnosti sochaře Josefa Thoraka (©1998 WAVS 203, Duisburg, SRN). Č.1-Ewigkeit (Eternity Ltd.-verze 1). Projekt hnutí “Nationale Rebellion - Progressive Kultur Verlag”, vystupujícího proti evropskému sjednocovacímu procesu, který dle názoru protagonistů ústí v uniformizaci a tím zároveň i v potlačení jedinečnosti národních kultur. Celkový obraz tématického alba je bohužel poznamenán tím, že někteří participanti překračují meze původně deklarovaného nepřehlédnutelnými fašizujícími tendencemi. Hudebně se skladba v duchu integrovaného pojetí ocitá po boku žánrově nekorespondujících kompozic německých a britských formací, povýtce neofolkového ladění (Death In June, ad.).

Op.49 Concert industriel pour orgue
Koncert pro varhany, bicí nástroje a integrovaný soubor. 1997-8. Hudebníci: Vladimír Hirsch: varhany, Czech Integrated Ensemble. Skladba existuje ve čtyřech verzích: originální nahrávka na MC (verze 1 - ©1998 CatchArrow Recordings-Catch 014a), živá nahrávka (verze 2) z roku 1998 v remasterované podobě na CDR “Concert industriel pour orgue / Live” (©2001 CatchArrow Recordings - Catch 014b v CD obalu a ©2002 Integrated Music Records v DVD obalu - Catch 014c), přepracovaná studiová verze (3) na CDR (©1998 CatchArrow Recordings-Catch 014d) a na kombinovaném albu "Symphony no.2 Defensa, Concert industriel pour orgue" (CDR ©1998 CatchArrow Recordings-Catch 019) a verze 4 na CD (© 2007 Ars Benevola Mater - ABM29). Č.1-Part I. Ouverture, 2-Part II. Essai, 3-Part III. Intermède, 4-Part IV. Ensemble. Rozsáhlá kompozice, jejíž forma je jen rámcově klasická. Charakterizují ji témata, vynořující se v nepravidelných pulsech, která po jakémsi žhavém výtrysku vyčerpaně či naopak náhle mizí v mase industriálních zvuků, aniž by byla kdy myšlenka zcela dokončena. Industriální matrix tvoří též prostor a zdroj energie pro vlastní eruptivní aktivitu. Ve své sólové úloze zde sice dominují varhany, ale jejich prostor je navzdory názvu někde dosti omezen a nezřídka překvapivě přejímají jejich úlohu v jakýchsi zkratkách i jiné nástroje. Druhá, živá verze projektu je výrazně kratší a je v ní kladen větší důraz na systematičnost zacházení s tématem, aniž by však byly výše zmíněné základní atributy zásadně ovlivněny. V roce 2004 byla vytvořena třetí, finální verze koncertu, která se výrazně liší od původních sevřenějším pojetím a chrámovou atmosférou. V této podobě byla skladba vydána oficiálně na CD v dubnu 2007 italským labelem Ars Benevola Mater, a to jak samostatně, tak jako součást kompletu autorových prací s názvem ”The Assent To Paradoxon” (© 2010 Ars Benevola Mater, ABM34B).

Op.50 Casual Crime
Album skladeb pro jazzový kvartet. 1998. Hudebníci: Vladimír Hirsch: klavír, Zbygniew Jelieński: alt saxofon, Jean-Jaques Cerf: kontrabas, Ted Hart: bicí. Původní záznam na MC. (©1998 Catch Arrow Recordings-Catch 016). Č.1-Année des guêpe, 2-Quijote, 3- Chess Game Trespass, 4-Red Desert, 5-My Funny Velentine, 6-Descending Interval, 7-Anilusia, 8- Remembrance '77, 9-Back In Black, 10-Ending / Outro. Přepracovaná a rearanžovaná verze, nahraná ve studiové kvalitě byla vydána oficiálně na CDR (©1998 Catch Arrow Recordings - Catch 039). Č.1-Année des guêpe, 2-Msgr.Quijote, 3-Chess Game Trespass, 4-Back In Black, 5-Red Desert, 6-Anilusia, 7- Remembrance '77, 8-Descending Interval / Ending (+ bonus track “My Funny Valentine Variation” - variace na skladbu z alba Nico “Camera Obscura” autorů Richarda Rofgerse a Lorenze Harta). Rozsáhlejší jazzové skladby na podkladě improvizací, postavené na základních schématech rockového charakteru s vlivy lidové hudby, v rozsahu klasického dvojalba. Autor po letech splácí dluh své dávné jazzové a méně dávné rockové minulosti, včetně nových zpracování některých nedokončených či nedokonale provedených skladeb (Msgr.Quijote, Remembrance ¨77). Album prolínají výrazně melodické dialogy klavíru a alt-saxofonu, melancholického ladění, obsahující však jistý stupeň nadhledu. Díky své srozumitelnosti patří k autorovým posluchačsky nejoblíbenějším titulům.

Op.51 Dreams Of Awakening
Konceptuální album. 1998-9. Původní nahrávka na CDR s názvem "Dreams Monsters Exorcisms" (©1999 CatchArrow Recordings-Catch 034a) pod hlavičkou SUBPOP SQUEEZE. Č.1-Here Come Dreams Monsters, 2-Kings' Introducing, 3-She Was An Angel, 4-Aorted, 5-Dream Of Derision, 6-Anathema, 7-Lobotomy Gloria, 8-Under The Ground, 9-In Rat Stomachs, 10-Intriguers, 11-Dream Of Dawning. Po úpravách vydáno pod finálním názvem jako sólové album. (©1999 CatchArrow Recordings-Catch 034b). Č.1-I.Introduction, 2-II.She Was An Angel, 3-III.Aorted, 4-IV.Derision, 5-V.Anathema, 6-VI.Under The Ground, 7-VII.Ritual Of Betrayal, 8-VIII.Dawning. Jakkoli se jedná o album povahy “entertainments”, závažnější obsah textů, zpracovávajících jistou konkrétní mezní situaci autorova života dává hudbě, která neopouští rocková schémata (typicky kombinovaná zevnitř samplovanými smyčkami a prvky noisu), poněkud hlubší rozměr. V hudebním slova smyslu se jedná o melodramaticky zpracovaný materiál.

Op.52 Symfonie č.3 ”Brands Of Tyrany”
Symfonie pro orchestr, varhany a bicí nástroje s podtitulem ”Sinfonia integra per orchestra, organo e percussione”. 1998-1999. Hudebníci: Vladimír Hirsch: varhany, Czech Integrated Ensemble. Participace: Martina Sanollová-zoěv. Nahrávka na MC (verze č.1 - ©1998 CatchArrow Recordings- Catch 018), rearanžovaná a rozšířená verze na CDR (©1999 CatchArrow Recordings-Catch 028). Třetí, finální verze součástí kombinovaného alba ”Symphonies Nos. 2 & 3” (CDR ©2003 Integrated Music Records-Catch 029). Č.1-.I. Allegro assai. Attacamente, 2-II. Presto. Feroce, 3-III. Allegro. Ostinato, 4-IV. Intermezzo #1. Agitato, 5-V. Allegro con brio, 6-VI. Allegro. Risoluto, 7-VII. Grave. Eccitante, 8-VIII. Presto. Frettoloso, 9-IX. Allegretto.Guerresco con agilita, 10-X. Marcia. Trionfale, 11-XI. Grave. Independemente, 12-XII. Andante con moto, 13-XIII. Ondeggiando. Allegretto poco mosso, 14-XIV. Intermezzo #2, 15-XV. Conclusione, 16-XVI. Allegro assai. Attacamente 2. Symfonie rekapituluje autorovo tvůrčí údobí let 1997-98, jakkoli je současně i reminiscencí na osobní zkušenosti z období totalitního režimu. Jedná se o útočně vedený projekt, tématicky zaměřený na postižení krize hodnot současného světa. Autor se zde nevyhýbá jistému stupni krutosti, ten však odpovídá nutné míře intenzity varovného výkřiku k jeho zaznamenání v citově silně hypakustickém prostředí. Skladba je formálně relativně klasickým útvarem, pojmutým instrumentačně již v duchu autorova konceptu integrovaného hudebního pojetí, po stránce zvuku však nedosahujícím kýžené homogenity.

Op.53 Divertimento č.1
Skladba pro dva klavíry, trubku a bicí nástroje. 1998. Nahrávka na MC. (©1998 CatchArrow Recordings - s "Divertimentem č.2" součást Catch 021). Č.1-Part A, 2-Part B/ varianta 1, 3-Part B/ varianta 2, 4-Part C. Bizarní pokus o podobné sdělení jako v případě opusu č.52, které mělo být posunuto do ještě více alarmující podoby za pomoci odlišné techniky práce. Spěch a nepřipravenost kompozic tu však zapříčiňují silné pocity disproporcionality a nahodilosti. Tím je otevřen prostor pro některé prohřešky proti vkusu, které odsunují projekt do kategorie málo zdařilých.

Op.54 Sense Geometry / Geometrie nevědomí
Album skladeb pro hudební soubor. 1998-2004. Původní záznam na MC (©1998 CatchArrow Recordings-Catch 023). Č.1-Tetragons 1, 2-Abscissas System 1, 3-Triangles 1, 4-Tetragons 2, 5-Abscissas 1, 6-Ellipsis Segments, 7-Abscissas 2 Inside The Pentagonal Column, 8-Linear System Of Simple Figures, 9-Triangles 2, 10-Circles 1, 11-Triangles 3, 12- Abscissas System 2, 13-Circles 2 In Tetragon Structure. Rozsáhlý projekt (91 minut), založený na hudební aplikaci fiktivní geometrické symboliky určitých fyziologických mechanismů psychiky. Autor nazývá tuto hudební formu matematické teorie tzv.fraktální hudební geometrií. Užívá k tomuto účelu signálů logiky intervalů, rytmu, stavby i instrumentace a soundu. Vytváří jednoduše strukturovanou, avšak citově vypjatou atmosféru, v níž hraje industrializovaná instrumentace skladeb roli chaotického a zároveň iritujícího prvku, hypnotizující pojetí rytmiky pak roli prostředníka řádu a ukazatele směru pozornosti dovnitř k dalším rovinám pohledu. V roce 2004 autor album upravil a tato verze s původním názvem ”Sense Geometry” byla oficiálně vydána na CD (© 2006 Ars Benevola Mater-ABM25), a to jak samostatně, tak coby součást kompletu (balení ve speciálním boxu) autorových prací s názvem ”The Assent To Paradoxon” (©2010 Ars Benevola Mater-ABM34B). Č.1-Tetragons (Fig.1), 2- Circles (Fig.1), 3-Triangles (Fig.1) Inside Cylindric Channels, 4-Abscissas Systém (Fig.1) In Pentagonal Column, 5-Ellipsis Segments, 6-Triangles (Fig.2), 7-Circles (Fig.2) In Tetragonal Structure, 8-Abscissas System (Fig.2), 9-Tetragons (Fig.2), 10-Chain Of Ellipsoid Figures. Vzhledem k úspěchu pódiové prezentace opusu byla též v květnu 2000 alternativní verze projektu s použitím vokálů a českými texty s názvem ”Geometrie nevědomí” pod hlavičkou projektu ZYGOTE: Vladimír Hirsch-všechny nástroje, zpěv, samply, mix, Martina Sanollová-zpěv, efekty. Texty: Tom Saivon (1, 2, 4-9) a V.Hirsch (3). Vydáno na CD (©2001 CatchArrow Recordings-Catch 038, P Ars Morta Universum). Č.1-Zborcené sloupy, 2-Exil, 3-Mystérium kruhu, 4-Hořký dar ohně, 5-Lamentace, 6-Zlá je hmota, 7-Schizma, 8-Neklid nerovnosti, 9-Sebestředným, 10-Úkryty duše, 11-Epitaf. Původně, téměř hypnotizující charakter projektu je zde narušen apokalyptickými charakteristikami vokálu, vícevrstevnými instrumentálními a hlukovými masami natolik, že formálně i obsahově nabývá zcela nových, rituálních rozměrů. Úsporné existencionalistické verše Toma Saivona svou úderností podtrhují záměrně invazivní přestrukturovanost verze a v tomto kontrastu tkví i vlastní základní sdělení konfliktu tužeb a reality. Na přelomu roku 2015 a 2016 remasterován koncertní záznam vystoupení ZYGOTE s názvem ”Live On New Year's Eve 1999”. Č.1-Part 1 (Tetragonal), 2-Part 2 (Ordinate), 3-Part 3 (Triangular), 4-Part 4 (Cylindric), 5-Part 5 (Circular), 6-Part 6 (Vertical). CDR ©2016 Catch Arrow Recordings-Catch 070. Pozn.: Původní remixy některých skladeb nahrány na albu ”Sense Geometry / Remix” (1-Abscissa - Figure 1, 2-Tetragons - Figure 1, version 2, 3- Abscissas System - Figure 1, 4-Triangles - Figure 1, 5-Tetragons - Figure 2, 6-Triangles - Figure 2, 7-Circles - Figure 1, 8-Ellipsis Segments - Figure 1, 9-Triangles - Figure 2, 10-Abscissas 2 Inside The Pentagonal Column) na MC (©1999 Catch Arrow Recordings-Catch 024).a varianta ”Sense Geometry / 2004 Version” (1-Tetragons 1, 2-Circles 1, 3-Triangles 1, 4-Abscissas System 1, 5-Ellipsis Segments, 6-Triangles 2, 7-Circles 2, 8-Abscissas System 2, 9-Tetragons 2, 10-Chain Of Ellipsoid Figures). Záznam na CDR (©2004 Catch Arrow Recordings-Catch 032).

Op.55 Divertimento č.2
Skladba pro klavír. 1998. Nahrávka na MC. (©1998 CatchArrow Recordings - s "Divertimentem č.1" součást Catch 021). Č.1-Part I, 2-Part II, 3-Part III, 4-Part IV. Recidiva op. 53, zatížená podobnými chybami, více romaticky laděná a s četnými, původně nezamýšlenými žánrovými přelivy, které skladbu činí nesourodou a balancující na hranici vkusu. Jeden z nezdařilých ”integračních” autorových pokusů.

Op.56 Hymnus č.2
Skladba pro varhany. 1998. Nahrávka na MC. (©1998 CatchArrow Recordings-Catch 022). Hymnický motiv skladby je oplétán emotivně provokujícími vstupy, které jej do jisté míry zpochyňují. Skladba měla být původně součástí op.52, byla však pro vybočení z jeho přísné strukturalizace vyřazena a její dispozice změněna. Revidovaná verze součástí kompilace "Selected Organ & Piano Works" (2 CDR ©2013 Integrated Music Records – Catch 054).

Op.57 Dances & Marches For The Orphan Age
Suita pro varhany, klavíry a integrovaný hudební soubor. 1998-2005. Původní sólová instrumentální nahrávka s názvem "Danze e marce" na MC (©1998 CatchArrow Recordings-Catch 017). Č.1-March #1 (Teorema), 2-March #2, 3-Dance #1, 4-March #3, 5-Dance #2, 6-Dance #3, 7-March #4, 8-Dance #4, 9-March #4 (Convulsione). V letech 1998-99 přepracováno jako album skladeb pro hudební soubor. SKROL: Vladimír Hirsch: syntezátory, varhany, klavír, bicí nástroje, zvukové smyčky, samply, vokál, Martina Sanollová: zpěv, Tom Saivon: hluky, samply, texty. Nahrávka na CDR (©1998 CatchArrow Recordings-Catch 035). Č.1-Teorema, 2-Absolution, 3-Inert Triad, 4-The Orphan Age, 5-Bread Of Deceit, 6-Antifuga, 7-Iob 03, 8-Discordia orta, 9-Sign Recurrence, 10-Cruciform, 10-Abysm, 11-Decline And Fall. S několikaletým odstupem vydáno oficiálně na CD portugalským labelem Dagaz v březnu 2005 (© Dagaz Music - DM 001). Č.1-Teorema, 2-Absolution, 3-Heights Of Despair, 4-Cruciform, 5-Eleison, 6-Discordia orta, 7-Iob 03, 8-The Sign Reanimated, 9-Antifuga 74/148, 10-Abysm, 11-Decline And Fall. Třetí album souboru v rámci jeho typické dark industriální orientace, reflektující zároveň filozofii integrované hudby, formálně mající opět charakter suity, tentokrát však nikoli na epickém principu. Pokouší se již tradičně o postižení konfliktu rozumového a citového nazírání. Promítají se zde rozdílné metafyzické inklinace protagonistů na matrici sjednocujícího substrátu, kterým je všudypřítomné existenciální téma. Soubor v projektu naplňuje své představy jak formálně, tak obsahově. Již tradičně jsou v některých případech základem stavby skladeb typické smyčky, patrna je i obliba lichých, místy neúplných hvykolejujícíchh rytmů. Vokály při zachování principů teze-antiteze směřují na dominujícím ženském pólu místy k nonverbální, transcendentální poloze a roli nejvýznamnějšího sólového nástroje zde nikoli četností, ale svým obsahem zaujímají varhany, jejichž sound je jakýmsi nepřehlédnutelně vztyčeným varujícím prstem. V roce 2013 bylo album remasterováno a tato verze vydána digitálně na labelu CS Industrial. ….... Pozn.: Původně zařazená skladba “Aegis” nahrána na samostatné mini-CDr “Aegis” (©1999 Catch Arrow Recordings-Catch 025), č.1-Aegis (version 2), 2-Aegis (instrumental version) a zařazena též jako bonus na digitální formu alba “The Fall Verified” (op.46), aby se nakonec stala součástí alba …....

Op.58 Mechanical Sketches
Dvě skladby pro varhany. 1998. Č.1- Mechanical Sketch I, 2-Mechanical Sketch II. Varhanní preludia tvořící celek způsobem kompozice, kombinující kontrastně mechanickou bázi a amorfní vnitřní melodiku. Skladby zařazeny na kompilativní album “"Selected Organ & Piano Works" (2 CDR ©2013 Integrated Music Records – Catch 054).

Op.59 Missa pestilentiae integra
Mše pro integrovaný orchestr a ženský zpěv. Část alba “Plague Mass” Diamandy Galás (1990, Mute Records), v aranžmá a formě hudebního útvaru Vladimíra Hirsche, doplněná několika skladbami kratšího rozsahu a koncipovaná jako autorské partnerství. Hudebníci: Diamanda Galás: zpěv, klavír, Vladimír Hirsch: varhany, syntezátory, hluky, David Linton: bicí, perkuse, Blaise Dupuy: klávesy, Ramon Díaz: elektronické perkuse, Michael McGrath: tapes. 1999. Nahrávka na MC. (©1999 CatchArrow Recordings-Catch 027). Č.1-Introitus /V.Hirsch/, 2-Kyrie: There's No Rest Until The Fighting´s Done / D.Galás, V.Hirsch/, 3-Credo: Deliver Me From Mine Enemies /D.Galás, V.Hirsch/, 4-Offertorium /V. Hirsch, D.Galás/, 5-Sanctus: Do You Confess? /D. Galás, V.Hirsch/, 6-Consecratio /V.Hirsch, D.Galás/, 7-Agnus Dei: And I Saw The Heaven Open /D.Galás, V.Hirsch/, 8-Benedictus /D.Galás, V.Hirsch/, 9-Ite, missa est: Let Us Praise.../V.Hirsch/. Na autentické, nijak neredukované nahrávce projektu Diamandy Galás, je vystavěna konstrukce integrovaného tvaru, při současné její úpravě do formální struktury klasického útvaru mše. Cílem této fúze bylo jednak instrumentálně obohatit strohý, pro jeho protagonistku typicky sebestředně orientovaný projekt, především pak odchýlit jej směrem od tradičního blasfemického ladění a záměrně kontroverzního filozofického postoje k pozitivnějším výstupům ve smyslu křesťanské víry, jsa současně při nepochybném uznání uměleckých kvalit autorky lehkým projevem nesouhlasu s hororovou divadelní okázalostí jejího zahrávání si s úctou k Bohu. Později nahrávka projektu rozšířena o jednu skladbu (Gloria) a zaznamenána na CD (©1999 CatchArrow Recordings-Catch 040). Č.1-Introitus (verze 2), 2-Kyrie: There's No Rest Until The Fighting's Done (verze 2), 3-Gloria: Deliver Me From Mine Enemies , 4-Credo, 5-Offertorium, 6-Sanctus: Do You Confess?, 7-Consecratio (verze 2), 8-Agnus Dei: And I Saw The Heaven Open, 9-Benedictus, 10-Ite, missa est: Let Us Praise (verze 2). Vzhledem k negativnímu postoji managementu D.Galás nebyla nahrávka vydána oficiálně. Skladby "Introitus" a "Ite, Missa Est" zaznamenány na kompilativní album "Organ Pieces" (CDR © 2002 CatchArrow Recordings–Catch 00E).

Op.60 Asylum
Skladby pro hudební skupinu. Vladimír Hirsch: syntezátory, synt.baskytara a kytara, bicí. 1999. Nahrávka na MC. (©1999 CatchArrow Recordings-Catch 009). Č.1-Asylum, 2-Nostalgia Marking, 3-Millenium Jazz, 4-Affection (verze 3), 2-The Sentimentality Has No Mercy, 3-Melancholia Fair, 4-Hommage a Nico (verze 2). Temnější nostalgické skladby písňové formy ve stylu op.58. Sklaby č.1-3 zařazeny na kompilativní nahrávku "Artefacts" (MC ©1999 CatchArrow Recordings-Catch 026).

Op.61 Exorcisms
Tématické album pro integrované techniky. Hudebníci: Czech Integrated Ensemble and Choir, Vladimír Hirsch-klávesové nástroje, digitální technika, Martina Sanollová-mezzosoprán, Dominika Karčovská-soprán. 1999-2006. Nahrávka na CD. (©2008 Ars Benevola Mater-ABM31). Č.1-Confiteor, 2-Paligenesis, Ecce Crux, 4-Synaestheseum, 5-Quadrivia, 6-In Hoc Signo, 7-Averte!, 8-Essentia quinta, 9-Ufarsin. Album, vzešlé ze společného tématu s op.50, ponechavší si finálně i tématicky podstatnou část z jeho původního pojmenování, dokončeno až s odstupem několika let od zahájení práce. Je koncipováno i realizováno jako monolitní práce dark ambientně-neoklasické orientace, kombinující živý a digitální nástrojový arzenál klasické instrumentace s vokály a počítačovým zpracováním. Toto album oficiálně vydáno italským labelem Ars Benevola Mater, a to jak samostatně, tak coby součást kompletu autorových prací s názvem ”The Assent To Paradoxon” (© 2010 Ars Benevola Mater, ABM34B).

Op.62 Nenia
Fantazie pro varhany a integrovaný soubor. 1999-2008. Č.1-Nenia (verze I), 2-Nenia (verze II). Polymodální skladba pro varhany, integrovaný hudební soubor a digitální techniku. Původní verze vydána na dvoudiskové kompilaci ”Why I Remember” kanadského labelu Hypnotic Dirge Records (HDR-D-027). Revidováno 2008. Nahrávka revidované verze (II) na CD kompilaci "Selected Organ & Piano Works" (2 CDR ©2013 Integrated Music Records – Catch 054).

Op.63 New Laws / New Orders
Album skladeb pro integrovaný hudební soubor. 1999-2000. Původní instrumentální verze na CDR jak coby sólové album, tak pod hlavičkou Skrol. (©2000 CatchArrow Recordings-Catch 033a a 033b). Č.1-Annihilation, part I: Materies, 2-Annihilation, part II: Transfugium, 3-Annihilation, part III: Usus, 4-Spiral Aura, 5-Human Hearts I.R.S., part I: In Rat Stomachs, verze 2, 6-Human Hearts I.R.S., part II: Postscript, 7-Apostasy Theorems, 8-New Laws, part I: The Graft, 9-New Laws, part II: Article One, 10-New Laws, part III: Lex lacerationis, 11-New Laws, part IV: Column, 12-New Orders, part I: Pandaemia Enforcement, 13-New Orders, part II: Dance Of Killed, 14-New Orders, part III: Conclusio. Plánovaně závěrečné album Skrol, završující téma i možnosti autorova pojetí integrované hudební formy v rámci seskupení. Je zde patrná snaha vyčerpávajícím, až eklektickým způsobem zúročit všechny dosavadní formy svých přístupů. Nahrávka téměř desetiletí zůstala v instrumentální verzi, aby po kompletní revizi, zařazení několika nových skladeb a vokalizaci byla v roce 2009 plně realizována vydáním u argentinského labelu Twilight Records pod původním názvem ”New Laws / New Orders” (©2009 Twilight Records – TW 1.59). SKROL: Vladimír Hirsch: syntezátory, varhany, digitální technika, vokály, Martina Sanollová: zpěv, Tom Saivon: texty. Č.1-Initium, 2-Article One, 3-Bread Of Deceit, 4-Spiral Aura, 5-Dogma And Ritual, 6-Lex Lacerationis, 7- Columns, 8-Article Two, 9-Orphan Age, 10-The Rite Of Love And Death, 11-Agony Of Faith, 12-Return To Chaos, 13-Postscript.

Op.64 Missa armata (Cryptosynaxis)
Industriální mše pro integrovaný hudební soubor. 1999-2010. Původní název “Missa armata” nepoužit. Verze 1 s názvem “Field Mass” nahrána na CDR. (©2000 CatchArrow Recordings-Catch 042a). AGHIATRIAS: Vladimír Hirsch: syntezátory, digitální technika, vokály, Tom Saivon: digitální technika, aditivní samply. Č.1-Introitus, 2-Preface, 3-Kyrie, 4-Gloria, 5-Credo, 6-Sanctus, 7-Agnus Dei. Album má po formální stránce koncepci klasického útvaru mše s jejími standardními liturgickými částmi. V roce 2004 byla vytvořena sólová verze s názvem "Cryptosynaxis”, (CDR ©2004 Integrated Music Records – Catch 042b), která byla též poyději doplněna živým materiálem a spolu s filmovou stopou vydána oficiálně na DVD. (©2010 Integrated Music Records – Catch 042c/ ARM 015). Vladimír Hirsch: kompozice, syntezátory, bicí nástroje, samply, digitální technika, mix, Marianna Ostrovskaya: videomontáž. Č.1-Eísodos, 2-Kýrios, 3-Empisdtosýni, 4-Dóxa, 5-Prólogos, 6-Ágios, 7-Entheí Arní. Téměř power-elektronické album je jakousi extrapolací možnosti spojení neoklasicistních a noisových prvků, které postupným vzájemným prorůstáním základních tezí a antitezí ústí ve vytvoření plně homogenní struktury. Děje se tak prostřednictvím hudební symboliky jejich transubstanciace v nedělitelnou podstatu, kterýžto akt reprezentuje metaforicky i filozofický princip autorovy práce. Audiovizuální podoba alba je velmi intenzivní, hudba a obraz striktně komunikují, se vzájemně násobícím se efektem působení. Originální verze skladby byla v roce 2012 upravena a vydána spolu s novou verzí op.66 jako sólová práce na společném CD "Missa Armata . Invocationes" (©2012 Ars Benevola Mater - ABM 44). Č.1-Introitus, 2-Kyrie, 3-Gloria, 4-Credo, 5-Sanctus, 6-Agnus Dei, 7-Exodus.

Op.65 Elegy
Skladba pro klasické varhany, telharmonium a plynové varhany. 2001. Původní nahrávka v digitální podobě. Č.1-Part I, 2-Part II. Sférická kompozice, využívající též neobvyklých a aleatoricky ovládaných nástrojů, soustřeďující se na vyjádření akusticky objemových vlastností zvuku. Revidováno 2010. Skladba je součástí alba "Selected Organ & Piano Works" (2 CDR ©2013 Integrated Music Records – Catch 054).

Op.66 Invocationes (Epidaemia vanitatis)
Tématické album skladeb pro integrovaný hudební soubor. AGHIATRIAS: Vladimír Hirsch: syntezátory, digitální technika, mix, Tom Saivon-syntezátory, samply. 2002. Nahrávka na CD (©+P 2002 Integrated Music Records, CatchArrow Recordings-Catch 043). Č.1-Semen, 2-Invocatio, 3-Epidaemia, 4-Terror. Z hlediska hudební formy je projekt dalším krokem tohoto seskupení na cestě integrace tonálního do atonálního, klasického do postindustriálního, atd. To však je jen hudebně-teoretický popis, jde o zralejší transubstanciaci formy do morfologicky čistší struktury. Je zde opět více patrná snaha nikoli o chemickou sloučeninu, ale o dále nerozložitelný prvek. Na rozdíl od předchozího alba je struktura látky bohatší a více kompaktní, prostor skladeb je prohlouben a rozšířen, emocionální percepce zjitřenější a sensitivnější. Základním motivem projektu je prorůstání antropocentristického materialismu myšlení společnosti, způsoby a důsledky její manipulace. Reprezentanty těchto principů jsou zde všeobjímající pseudokulturní projevy, číhající na každém kroku, obscénně vnucujíce se subjektu. Album je nejen odrazem vzteku, bezmoci a nenávisti vůči tomuto lacinému pojídání duší, ale i vůči některým jeho obětem, hrdě se ve své omezenosti honosícími bezduchostí jako štítem před čímkoli jiným, co se třeba jen náznakem může dotýkat svrbějící pochybnosti. Jsou bláhově připraveny bojovat za svého největšího nepřítele, protože jim poskytl recept na štěstí, spočívající v nevědomosti a konzumaci. To vše garantováno domněle renomovanými referencemi, dodanými příslušným typem přisluhujících. Z hlediska historie snahy protagonistů se jedná o autentickou reflexi, což epika i exprese projektu dotvrzuje. Skladba byla v roce 2012 upravena jako cyklus 4 hudebních litanií s výraznou rituální charakteristikou a deklamovanou i zpívanou religiozní lyrikou (Sv.Augustin, Enchiridion Indulgentiarum) a vydána spolu s originální verzí op.64 na společném CD jako "Missa Armata . Invocationes" coby sólová práce (©2012 Ars Benevola Mater - ABM 44). Č.1(8)-Invocatio I, 2(9)-Invocatio II, 3(10)-Invocatio III, 4(11)-Invocatio IV.

Op.67 Symfonie č.4, “Snímaní z kříže” (Descent From The Cross)
Symfonie pro integrovaný hudební soubor. Hudebníci: Czech Integrated Ensemble and Choir, Vladimír Hirsch-klávesové nástroje, digitální technika, Martina Sanollová-mezzosoprán, Dominika Karčovská-soprán. 2001-2009 Nahrávka ve třech verzích, původní na CDR (©2002 CatchArrow Recordings-Catch 036). Č.1-Part I: After Expiry, 2-Part II. Night Under The Cross, 3-Part III: The Descent, 4-Part IV: The Pass From Golgotha., 5-Part V: Entombment, 6-Part VI-Apotheosis, 7-Part VII: Marcus VI/6. Rozsáhlá kompozice, inspirovaná Dostojevského výkladem stejnojemnného obrazu Hanse Holbeina. Ten polemizuje o malířově zpochybnění víry v Kristovo vzkříšení, neboť míra přesvědčivosti ztvárnění dokonale mrtvého těla je v díle německého umělce zarážejícím způsobem exponována. Též i proto lze symfonii epicky chápat jako jakési vyplnění období mezi Kristovou smrtí a uložením do hrobu (viz jednotlivé části), tedy dějem, kterému v bibli není věnováno příliš místa. Autor se proto v souladu se spisovatelovým názorem pokouší vytvořit hluboce vnořený, bolestný vjem, jemuž jako příčiny dominují nejistota a pochybnost, který však prostřednictvím víry v sílu ducha inklinuje k naději a touze po naplnění věroučné teze. Oficiálně vydáno na CD italským labelem Ars Benevola Mater v září 2008, a to jak samostatně (“Symphony No.4 “Descent From The Cross” / Ars Benevola Mater - ABM30), tak jako součást kompletu autorových prací s názvem “The Assent To Paradoxon” (©2010 Ars Benevola Mater - ABM34B). Vzhledem k tomu, že tato verze skladby díky kompoziční hyperetrofii v důsledku častých změn uvnitř projektu během let přerušované práce autora zcela nepřesvědčila, byla v roce 2008 vytvořena revidovaná kompozice, plně respektující strukturu symfonické skladby a vracející se k homogenní struktuře původního záměru. Výrazově nejbohatší a nejvýmluvnější skladatelův projekt, spojující vyjadřovací prostředky od ryze symfonických až po noisové v organický celek, čímž je dosud nejvýrazněji naplněno autorovo pojetí tzv.integrované hudební formy. Pod názvem “Graue Passion” album vydáno v živé verzi na CD v září 2009 (©2009 Ars Benevola Mater-ABM39). Č.1-Part I. Introduktion: Da riss der Vorgang entzwei, 2-Part II. Die Nacht unter dem Kreuz, 3-Part III, Die Kreuzabnahme, 4-Part IV. Der Weg vom Golgotha., 5-Part V. Die Grablegung I, 6-Part VI. Die Grablegung II, 7-Part VII. Apotheose, 8-Part VIII. Epilog.

Op.68 De regionibus liminis
Tématické album skladeb pro integrované techniky. 2003-2010. Nahrávka základní verze na CDR. (©2003 CatchArrow Recordings-Catch 041). Č.1-Illuminatio, 2-Mater dura, 3-Epigyrium, 4-Quadrantus albus, 5-Sinus desolationiss, 6-Lineae tactus, 7-Mare inferum, 8-Chiasma. Dark-ambientní projekt, věnovaný podprahovému smyslovému vnímání. Projekt posléze realizován oficiálně nejprve jako album Aghiatrias “Regions Of Limen” (©2004 Epidemie Records CZ-EPR 045, Catch 044). Č.1-Axis illuminationis, 2-Dura mater, 3-Submerged Esplana, 4-Ad pontem lamentorum, 5-Taciturn Stratum, 6-Erratic Zone: Quadrantus migrans, 7-Decapitatio, 8-Regio inferni, 9-Chiasmata. Kompozice později revidovány a a album vydáno pod názvem “Underlying Scapes” (© 2010 Ars Benevola Mater-ABM34BB) jako bonusové CD kompletu sólových autorových prací “The Assent To Paradoxon” (© 2010 Ars Benevola Mater-ABM34B). Č.1-Illuminated Temples, 2-Arachnopia Field, 3-Gyral Bridges, 4-White Migratory Quadrant, 5-Cavity Of Desolation, 6-Behind The Line Of Touch, 7-Liminal Vortex, 8-Chiasmas. Cílem projektu je proniknout prostřednictvím hudební symboliky do podprahových struktur vnímání, aniž by se sofistikovaně pokoušel o popis konkrétních dějů. Jedná se o podtržení role neuchopitelného “vyššího” vědomí coby transubstancionální integrované formace jsoucna. Jakkoli formálně jsou skladby vedeny abstraktním, jakoby vlajícím duchem, v jejich stavbě je výrazně patrný typický vnitřní i vnější řád. Jeho role je ve znázornění určitého kodexu, stojícího nad vším, nikoli však proto, aby definoval a ovládal, ale aby plnil funkci ukazatele rozsáhlých prostranství (proto “krajiny) duše, tedy proto, aby naopak byl prostředníkem uskutečnění svobodné vůle ducha. Jedná se o jeden z vrcholů autorovy tvorby.

Op.69 Third Eye
Skladba pro klavír a integrovanou techniku. 2003. Digitální záznam. Č.1-Third Eye. Elektroakustický dialog zvukově transformovaného klavíru s ambientními strukturami. Nahrávka na souborném albu "Selected Organ & Piano Works" (2 CDR ©2013 Integrated Music Records – Catch 054), mapujícím dosud nepublikované či přepracované autorovy práce pro sólové varhany či klavír a výběr skladeb s dominantní úlohou těchto nástrojů.

Op.70 Endoanathymia
Album skladeb pro klavíry a integrovanou techniku 2003-4. Původní nahrávka v digitální podobě pod názvem "Hermeneutic Cycle", kompletně přepracovaná v roce 2010 a vydaná následujícího roku na CDR (©2011 Integrated Music Records-Catch 050). Č.1-Sector Alpha, 2-Sector Beta, 3-Sector Gamma, 4-Sector Delta, 5-Sector Epsilon, 6-Sector Zeta, 7-Sector Eta, 8-Sector Theta, 9-Sector Iota, 10-Sector Kappa, 11-Sector Lambda, 12-Sector Mi, 13-Sector Ny, 14-Sector Xi, 15-Sector Omicron, 16-Sector Pi, 17-Sector Rho, 18-Sector Sigma, 19-Sector Tau, 20-Sector Ypsilon, 21-Sector Phi, 22-Sector Chi, 23-Sector Psi, 24-Sector Omega. Tématický cyklus skladeb s výraznou afinitou k vlastnímu pojetí soudobé klasické hudby s elektroakustickou manipulací instrumentace. Ambientní struktury a plochy tvoří jakési lůžko skladeb a předstabují povýtce zvukově výrazně transformovaný sound klasických nástrojů. Některá témata jsou opakována s rozdílným vnitřním členěním tak, že se cyklus blíží formální struktuře suity.

Op.71 Trigonal Sonata
Trojdílná skladba sonátové formy pro klavír a digitální techniku. 2004. Původní nahrávka pouze v digitální formě, revidována v roce 2010. Č.1-I. Grave. Ambiguamente 2-II. Allegro. Espressivo, 3-III. Molto adagio. Elektroakusiticky a digitálně modifikované klavírní party, organizované do sonátové skladebné formy a umístěné v ambientním pozadí podpůrného významu. Revidováno 2009. Skladba je součástí alba "Selected Organ & Piano Works" (2 CDR ©2013 Integrated Music Records – Catch 054).

Op.72 Fragments, thèmes et images scéniques
Souborné album výběru autorovy scénické hudby, vytvořené vobdobí od let 1990-2004. Hudebníci: Vladimír Hirsch-klávesové náatsroje, syntezátory, počítačová technika. Participace: Martina Sanollová-zpěv, Czech Integrated Ensemble & Choir. 2005. Nahrávka na 2 CDR (©2005 Integrated Music Records-Catch 047). Disk 1: Č.1-Arrivée des morts, 2-Resistentia, 3-Exorcisms 3, part IV., 4-Stratum profundum - Thčme 2, 6-5 Le Greffe (version 2), 6-Bread Of Deceit - version 2, 7- Conversion Symptoms Theme, 8-Lex lacerationis - version 1, 9-L´Abîme éloigné et approché, 10-The Storm / Variations On Themes 1 & 2, 11-Plebeian March, 12-Deux Espaces - Fragment 3, 13- Variations syntactiques–Thčme 6, 14-Musik für die Metamorphose / Figur X, 15-Inert Triad, 16-Orea Nexx-Thčme 1, 17-The Orphan Age, 18-Zona arcuata, 19-The Tales Of Mabd-Image 2. Disk 2: Č.20-Labyrinth –Image 1: Verticals, 21-Apostasy Theorems, 22-Gyrus necessitatis, 23-Musik für die Metamorphose / Figur Y, 24-Adveniat, part III., 25-Death Of Argianne - Sequence 4, 26-Spiral Aura, 7-Traversée d´Elektra, 28-Sursum, 29-Anathema, 30-Unquiet Night Scenery (version 2), 31-Oranit, 32-Musik für die Metamorphose / Family Fight, 33-Missing The Mirror – Version 1, 34-Transfugium - Thčme 3, 35-Plebeian Dance / Hereticon, 36- Elysium - Thčme 4, 37-New Orders - Conclusion (version B), 38-Postscript )version 3). Album obsahuje kromě původní scénické tvorby též pro tyto účely adaptované verze skladeb, vytvořených původně pro jiné projekty.

Op.73 Nonterra
Tématické album pro integrovaný hudební soubor. Vladimír Hirsch: syntezátory, samplery, bicí, vokál, texty, mix. Tom Saivon-produkce. 2004-2005. Původní nahrávka charakteru suity (v podtitulu užito termínu „integrated suite“) na CDR (©2005 Catch Arrow Recordings-Catch 058 Č.1-Ante lucem, 2-Synapsis, 3-Nonterra. 4-Mécaniques d´État, 5-Advenit Orator, 6-Transformation / Ulterior Act, 7-Isomorphe, 8-Chants des marquées, 9-Parahymnus, 10-Clausula retis, 12-Transformation / Violent Act. Suita na autorovo tradiční téma střetu duchovního a materiálního světa, který je zde formálně zpracován do konfrontace soudobé vážné a ambientní hudby s prvky moderních trendů hudby populární. Souboj symbolických reprezentantů obou světů vyznívá skepticky, autor vyjadřuje své obavy z nemožnosti praktické prosazení individuálního spirituálního modelu v prostředí, které je válcováno masovou kulturou. Album oficiálně vydáno italským labelem Ars Benevola Mater jako součást kompletu autorových prací s názvem “The Assent To Paradoxon” (©2010 Ars Benevola Mater-ABM34B), proto disponuje stejným katalogovým číslem.

Op.74 Ethos
Tématické album pro integrovaný hudební soubor. 2004-5. AGHIATRIAS: Vladimír Hirsch: syntezátory, digitální technika, Tom Saivon-samply, produkce. Oficiální vydání na CD (©2006 Epidemie Records-EPR 054). Č.1-Cognitive Trap, 2-Situs inversus, 3-Les coeurs du mal, 4-Autodivine, 5-Hedonist Hymn, 6-Strict Observance), 8-Le sang des autres, 9-Translucidum. Konceptuální práce, plně integrující dark-ambientní složku a neoklasické postupy. Album představuje standardní, pro dané autorovo období typickou jednotku bez přítomnosti nových experimentů. Jeho ústředním tématem je odmítnutí současného široce akceptovaného materialistického vidění světa a jeho budoucnosti, demonstrace vědomí skutečnosti historického selhání člověka, útok proti “pojídačům duší” a jejich otrokům, podporujícím patologické mechanismy skrytého, nicméně sofistikovaně plánovaného procesu, vedoucího k potlačení spirituality. Revokace a aktualizace starobylého, prismatem dneška jakoby bájného a tudíž v očích mnohých neexistujícího souboje mezi dobrem a zlem v člověku. Album vzhledem k vyčerpání programového cíle a autorově orientaci na sólovou tvrobu ukončuje de facto činnost souboru.

Op.75 Les scènes ardentes
Tématické album skladeb pro integrovaný hudební soubor, sbory a digitální techniku. Hudebníci: Vladimír Hirsch- klávesové nástroje, vokál, počítačová technika, Czech Integrated Ensemble and Choir. 2006-2007. Nahrávka na CD. (©2009 Ars Benevola Mater-ABM32). Č.1-Introduction, 2-Adversaire, 3-Espaces interdits, 4- Antischerzo, 5-Cris fu feu, 6- Transfugue, 7-Orea Nexx, 8- Arc extatique, 9-13-La derničre défense, 10-Sacrifice au irrationel. Tématizující album zcela nových a plně rearanžovaných starších skladeb, zčásti původně komponovaných buď pouze pro koncertní provedení nebo pro scénickou aplikaci (proto sounáležitost s op. 72), reprezentující autorovu typicky hutnou instrumentaci spolu s dalším směřováním k výrazné vnitřní členitosti skladby a vytvoření vnitřního řádu organizací jejích dílčích, nezřídka chaotických struktur. Vydáno oficiálně u italského labelu Ars Benevola Mater, a to jak samostatně, tak jako součást kolekce autorových prací s názvem “The Assent To Paradoxon” (©2010 Ars Benevola Mater - ABM34B).

Op.76 Reliquary
Tématické album pro integrovaný hudební soubor. AGHIATRIAS: Vladimír Hirsch: syntezátory, bicí, samply, computer, mix, Tom Saivon-syntezátory, samply, computer. 2007. CDR (©2007 Integrated Music Records-Catch 057). Č.1-Ratiomorph, 2-Emectroaxon, 3-Syncrasia II, 4-Eschatology. Remixy skladeb z realizovaných i nerealizovaných kompilací. První verze skladby “Syncrasia” oficiálně vydána na kompilaci “A Rainy November Day In Wroclaw” ku příležitosti pořádání 3.Wroclavského industriálního festivalu (©2004 Ars Benevola Mater).

Op.77 Contemplatio per nexus
Skladba pro integrovaný hudební soubor. Vladimír Hirsch: syntezátory, bicí, samply, computer, mix, Czech integrated ensemble and choir, Dove Hermosa: sólový zpěv, texty. 2007-8. Nahrávka na CD (©2009 Ars Benevola Mater, ABM33). 1-Contemplatio per negationem (Vestibulum - Obscuritas – Sitis -Tortio Sensuum), 2-Contemplatio per affirmationem (Oratio Quietis – Somnus Potentiarum - Coniunctio). Rozsáhlá komopozice na filosoficko-teologické téma, vycházející z principů spisu “Teologia spiritualis mystica”. Další krok skladatele v přístupu ke stavebním primncipům kompozice v konotaci horizontální a vertikální linie skladby, s významným důrazem na snahu o organizaci a nalezení řádu v primárně chaotických atributech subjektu. Pokus skladatele o umělecké vyjádření chronologického záznamu prožitku transformativního procesu vědomí v průběhu mystické kontemplace. Vydáno oficiálně u italského labelu Ars Benevola Mater, a to jak samostatně, tak jako součást kolekce autorových prací s názvem “The Assent To Paradoxon” (©2010 Ars Benevola Mater - ABM34B). Album existuje též v delší, fragmentované verzi s s doplňkem názvu “in sequentiis”, kde skladebné jednotky tvoří 23 jednotlivých sekvencí. Nahrávka na CDR. (©2008 CatchArrow Recordings-Catch 053). Č.1-I.Vestibulum #1, 2-I.Vestibulum #2, 3-I.Vestibulum #3, 4-II.Obscuritas #1, 5-II.Obscuritas #2, 6-II.Obscuritas #3, 7-III.Sitis #1, 8-III.Sitis #2, 9-III.Sitis #3, 10-III.Sitis #4, 11-IV.Tortio sensuum #1, 12-IV.Tortio sensuum #2, 13-IV.Tortio sensuum #3, 14-V.Oratio quietis #1, 15-V.Oratio quietis #2, 16-V.Oratio quietis #3, 17-VI.Somnus potentiarum #1, 18-VI. Somnus potentiarum #2, 19-VI.Somnus potentiarum #3, 20-VI.Somnus potentiarum #4, 21-VII.Coniunctio #1, 22-VII.Coniunctio #2, 23-VII.Coniunctio #3.

Op.78 Torment Of Naissance
Studiové zpracování koncertního programu. Vladimír Hirsch: syntezátory, počítačová technika. Participace: Czech Integrated Ensemble, Dove Hermosa–zpěv, deklamace. 2007. Nahrávka na oficiálním CDR (©2007 CatchArrow Recordings-Catch 051). Č.1-Phase 1. Inception, 2-Interphase 1, 3-Phase 2.Syllepsis, 4-Phase 3. Formation, 5-Phase 4.Enantropy, 6-Interphase 2, 7-Phase 5. Convolution, 8-Phase 6.Akathisia, 9-Phase 7.Expanse, 10- Interphase 3, 11-Phase 8.Energeia. Všechny části kompozice jsou adaptacemi v reálném čase remixovaných, již vytvořených skladeb. Koncept projektu představuje analogii paralelu modelů kreacionalistického principu vzniku vesmíru na straně jedné a zrození individua na straně druhé, symbolizovaného virtuálními fázemi procesu. Masivní instrumentální konvolut proplétajících se, původně na sobě nezávislých témat a jejich postupná inkorporace do skladebně jednotné a vzájemně komunikující podoby jednotlivých částí.

Op.79 Optem Spectris
Konceptuální album skladeb pro integrovaný hudební soubor. LUMINAR AX: Vladimír Hirsch: syntezátory, samplery, computer, mix, Dove (Dawn) Hermosa: zpěv, texty. 2007-2008. Nahrávka na CDR (©2008 CatchArrow Recordings-Catch 055). Č.1-Dark Aurora, 2-Pulsating Lucency, 3-Insignia, 4-Vitreous Anterior, 5-Angel Of Insanity, 6-Inverted Mirror, 7-White Sonorific Quadrant, 8-Iris Submergion, 9-Verdict Of Incandescence. Album souboru, představující nejvyzrálejšíí formu spolupráce obou osobností, které je výsledkem postupného prorůstání přístupů protagonistů, vycházející z jejich příbuzné filozofie – výrazně spirituální orientace textů americké zpěvačky a básnířky Dove Hermosa a autorovy skladebné a instrumentační strategie stejného principu, stojící umělecky i myšlenkově mezi “temnotou” reality (integrovaný, dark-ambientně klasický instrumentální substrát) a “světlem” hledaného cíle (exprese vokálu a lyrika). Album vytvořeno, aniž by do jeho dokončení došlo k osobnímu setkání obou protagonistů. V roce 2011 byl výběr skladeb z alb op.79 a op.82 vydán americkým vydavatelstvím LBA Records jako kompilační album “Luminar Ax” (LBA Records 10027570) a téměř kompletní kolekce skladeb obou alb seskupení se posléze stala obsahem kompilace “Beyond The Waves Of Desire” (©2015 CatchArrow Recordings-Catch 060).

Op.80 Tobruk
Konceptuáplní album. Vladimír Hirsch: klávesové nástroje (syntezátory, bicí, samplery), počítačová technika. Participace: Czech Integrated Ensemble. 2008. Nahrávka na CDR (©2008 CatchArrow Recordings-Catch 052). Č.1-Agami (Introduction), 2-The Presage, 3-First Victory, 4-At The Grave, 5-Reentry Of Enemies, 6-The Escape, 7-Through The Desert, 8-Inertia Of Space, 9-Destiny Command, 10-Return to Struggle, 11-The Final Gleam, 12-Catharsis (Ending). Konceptuální album, vytořené ze skladeb, původně zkomponovaných jako soundtrack ke stejnojmennému filmu, stylově kombinovaného, převážně neoklasického charakteru, nicméně zcela v duchu integrovaného hudebního pojetí.

Op.81 Epidemic Mind
Tématické album v kooperaci s japonským cyber-punkovým spisovatelem Kenjim Siratorim: Vladimír Hirsch: syntezátory, samplery, computer, mix, Kenji Siratori: mluvené slovo, texty. 2007-2008. Nahrávka na CDR (©2008 CatchArrow Recordings, Catch 059). Č.1- Genetic Doctrine, 2-Dark Placenta, 3-Crypt Virus, 4-Orbit Affected, 5-Transfiguration, 6-Babel. Společné album skladatele a cyber-punkového spisovatele charakteru dark ambientního, avantgardního, futuristického a kosmogonického melodramatu. Specifická kosmogonická atmosféra s vnitřním atonálním melodickým chaosem na pozadí osudového rytmického řádu, vytváří spolu se strojovou, lineární deklamací lyriky dramat na subcelulární ůrovni celkově působivý dojem apokalypticky naléhavého varovného sdělení. Reedice alba pouze pod skladatelovým jménem uskutečněna v digitální formě německým vydavatelstvím Surrism Phonoethics v roce 2013(DIG ©2013 Surrism Phonoethics - sPE 0132).

Op.82 Out Of The Ax Album skladeb pro hudební soubor. LUMINAR AX: Vladimír Hirsch: syntezátory, samplery, bicí, computer, mix, Dove Hermosa: zpěv, texty. 2008. Nahrávka na CDR. (©2008 CatchArrow Recordings-Catch 056) Č.1-Crying Memory I, 2- Psalms 77 (organ version), 3-Angel Of Insanity, 5-Epiphanic Era, 6-Pulse Spectrum, 7-Crying Memory II, 8-Psalm 77, 9- No Other Path. Album skladeb, které tématicky vybočují z konceptu souboru a remixovaných verzí skladeb z alba Optem Spectris. V roce 2011 byl výběr skladeb z alb op.79 a op.82 vydán americkým vydavatelstvím LBA Records jako kompilační album “Luminar Ax” (LBA Records 10027570) a téměř kompletní kolekce skladeb obou alb seskupení se posléze stala obsahem kompilace “Beyond The Waves Of Desire” v digitální podobě (©2015 CatchArrow Recordings-Catch 060).

Op.83 Jákob's Ladder
Sountrack ke stejnojmennému krátkometrážnímu filmu Marianny Auster a Roberta Carritherse. 2009. Nahrávka na DVD; záznam hudby samotné v digitální podobě. Část soundtracku upravena jako samostaná skladba s názvem “Hymn For Bells and Organ” a zařazena coby součást kompilativního alba "Selected Organ & Piano Works" (2 CDR ©2013 Integrated Music Records – Catch 054).

Op.84 Elysium
Album skladeb pro hudební soubor. TIRIA: Vladimír Hirsch: syntezátory, samplery, digitální technika, mix, Lisa Stampfli (El): vokál, Tom Saivon: texty, Timothy Simmons: vokál. 2009-2012. Nahrávka základních verzí v digitální formě (©2009 Integrated Music Records-Catch 049). Finální verze - 2012: Č.1-Xenos, 2-Burning Touch, 3-Hurt, 4-Anger, 5-Heritage, 6-Faith, 7-Bodies, 8-Surveillance, 9-Black Tongue, 10-Elysium, 11-Apparition. Jedná se o “dark-elektronický”projekt, jehož hudební výraz je založen na vztahu mezi dark-ambientní či post-industriální bází, elektronicky odlehčenou strukturou skladeb a výrazně existenciálními texty. Role obou vokalistů je převážně deklamační a jejich exprese je záměrně emocionálně polarizována (romantizující ženský projev vs. striktní mužský přednes), což dotváří kontrastní koncept alba. Vydáno na CD a v digitální podobě LBA Composers Records (CD ©2013 LBA Composers Records - TIR 01).

Op.85 Markéta, the daughter of Lazar
Konceptuální album na podkladě scénické hudby ke stejnojmenné divadelní hře (romantické drama, zpracované volně podle románu Vladislava Vančury ”Markéta Lazarová” v provedení divadla DISK, Praha, 2010, režie: Pavel Ondruch). 2009-2010. Hudebníci: Czech Integrated Ensemble & Choir; Vladimír Hirsch – klavír, elektronické klávesové nástroje, digitální technika. Nahrávka na CDR (©2010 Integrated Music Records-Catch 062). Č.1-Prologue, 2-The Prayer, 3-Celebration, 4-Bloodstain, 5-A Piece about Virgin Net, 6-The Dispute, 7-First Sight, 8-Abduction, 9-Interlude I, 10-No Master, 11-Interrogation, 12-The Rape of Kristián, 13-The Bringing of Markéta, 14-Maternal Intervention, 15-The Rape of Markéta, 16-Gethsemane, 17-Morning Delight, 18-1st Dream: Stolen Cleanliness, 19-The Capture of Lazar, 20-Father's Condemnation, 21-Attempted Suicide, 22-Interlude II, 23-Last Chance, 24-Challenge To Fight, 25-Bloody Hands, 26-Disenchantment, 27-Farewell of Lovers, 28-Encirclement, 29-Interlude III, 30-2nd Dream: Lovelorn, 31-The Maddeningness, 32-Alexandra's Loss, 33-The Lynching of Markéta, 34-Expulsion, 35-The Prioress's Oration, 36-3rd Dream: Apparition, 37-Interlude IV, 38-The Sentence, 39-Confession, 40-Forgiveness and Redemption, 41-The Ascension, 42- Epilogue. Hudební aplikace, detailně mapující epiku příběhu, se odvíjí se od ústředních sakrálních sborových motivů, přes okamžiky plné bolesti a vnitřní tenze či dramatické erupce vášně, násilí a vítězoslávy k osudově zlověstným či naopak velmi intimním sekvencím, naplněným pokorou a smířením. Kompozičně pečlivě propracované album přináší velmi intenzivní, strukturálně a zvukově bohatou výpověď s jednoznačně religiózním filosofickým podtextem v duchu myšlenkové strategie divadelní adaptace. Kovové perkuse, znepokojující smyčcové vstupy, temné žestě, ostinátní rytmy, surrealisticky amorfní oscilace, subtilní chladnou ambienci, těkavé běhy i těžké polytonální klavírní akordy v převážně vzájemně se prolínajících krátkometrážních partech alba v délce téměř 80 minut.

Op.86 Amorphea
Skladba pro klavír a dechové nástroje, vytvořená aleatorickou kompoziční technikou. 2010. Původní verze (pod názvem “Amorpheia”) zařazena na kompilativní album “Integrated Music Archives, Vol.3” (©2014 Integrated Music Records-Catch 045C). Na jejím podkladě posléze vytvořeny dvě fantazie pro varhany, krystalofon, terénní zvukové záznamy a elektroakustickou techniku, kde témata původní skladby oscilují v proměnách dialogu s prolínajícími se amorfními strukturami. Č.1-Amorphea I, 2-Amorphea II. Skladby součástí souborného alba "Selected Organ & Piano Works" (2CDR ©2013 Integrated Music Records – Catch 054), které je kolekcí do té doby nepublikovaných či upravených autorových prací pro varhany či klavír nebo (jako v tomto případě) s dominantní úlohou těchto nástrojů.

Op.87 The Sheep Barn Entertainment
Tématické kompilativní album z kategorie „electronic subpop entertaiments“, původně vytvořená jako koncertní program. 2010-2013. Originální nahrávka v digitální podobě coby koncertní program (©2013 CatchArrow Recordings-Catch 064). Č.1- Ergonaut, 2-Nerve Dance (Inerve, verze 2), 3-Cave Canem, 4-No One To Save (No One Will Save Me, verze 2), 5-Snake Time, 6-Tint (Triumph/There's No Human Triumph, verze 2), 7-Dubious Effort, 8-Pale Angel (She Was An Angel, verze 2), 9-Chimeras, 10-TV Transformation (Transformation – Violent Act, verze 2). Album obsahuje kromě nových též 4 upravené skladby z alb “ There's No Human Triumph” (4, 6), “Dreams Of Awakening (8) a “Nonterra” (10). řes odlehčenější povahu album nevybočuje zásadně z základního konceptu autorovy tvorby. Vydáno v digitální podobě (DIG ©2013 CSIndustrial 1982-2010 ‎– CSi 009), kde doplněno bonusový trackem “I Created You So I Do Have Right To Do Whatever To You”, který je ukázkou spolupráce s holandskou zpěvačkou a textařkou Nadya Feir. V roce 2014 album remasterováno (Neil Nessel) a vydáno pod hlavičkou SUBPOP SQUEEZE v digitální podobě (DIG ©2014 Alkemy Brothers / Black Work 10082746). Č.1- Ergonaut, 2-Nerve Dance, 3-Cave Canem, 4-No One To Save, 5-Snake Time, 6-Tint, 7-Dubious Effort, 8-Pale Angel, 9-Chimeras, 10-TV Transformation; bonus track: Dubious Effort (vocal version).

Op.88 Lamiadae: Symmetric Variations
Variace pro klavíry a integrovanou techniku. 2011. Č.1-Symmetric Variation 1, 2-Symmetric Variation 2, 3-Symmetric Variation 3. Experimentální elektroakustické studie na základním principu polyrytmické symetricity klavírních partů. Součást kolekce "Selected Organ & Piano Works" (2 CDR ©2013 Integrated Music Records – Catch 054).

Op.89 Heptalogue
Konceptuální album pro integrovanou techniku. 2011-2014. Nahrávka v digitální podobě (©2013 Integrated Music Records-Catch 061). Č.1-Pride (Aukhé), 2-Greed (Sfiggia), 3-Lust (Kinaidia), 4-Envy (Megarsis), 5-Gluttony (Laimargia), 6-Wrath (Menis), 7-Sloth (Aergié). Projekt, sdružený původně nejen tématicky s cyklem fotokoláží “Seven Deadly Sins” autorky M.Auster. Integrovaná hudební forma, výrazně na podkladě industrializovaně modifikované kytarově-elektronické instrumentace a rockové rytmiky, vycházející z alternativních zvukových zdrojů. Práce na albu přerušena v roce 2014 ve stadiu základního mixu a v této podobě zakonzervována.

Op.90 Horae
Koncertní skladba pro varhany, integrovanou techniku, hodinové stroje, perkuse, terénní záznamy a digitální techniku s podtitulem “Organ Concerto No.2”. 2011. Hudebníci: Vladimír Hirsch - elektronika, klávesové nástroje, syntezátory, hodinové stroje, terénní nahrávky. Studiová participace: Czech Integrated Ensemble - smyčce, dechové nástroje, perkuse. Originální nahrávka v digitální podobě (©2011 Integrated Music Records-Catch 063). Č.1-Pars prima (ascendens), 2-Pars secunda, 3-Pars tertia, 4-Pars quarta, 5-Pars quinta, 6-Pars sexta, 7-Pars septima (intermedialis), 8-Pars octava (ultima). Konceptuální skladba. Z hlediska zvukového pojetí i kompozičně se jedná o studii objemových vlastností zvuku a jejich horizontálních i vertikálních interakcí v čase a prostoru. Druhá verze skladby “Horae (Organ Concerto No.2)” nahrána živě, opatřena novými názvy jednotlivých částí a jako album vydána německým labelem Surrism Phonoethics (DIG ©2015 Surrism Phonoethics-sPE_0248) na sklonku roku 2015. Č.1-Ingressa, 2-Arcuata, 3-Pugnax, 4-Mobilis, 5-Tracta, 6-Spiralis, 7-Extera, 8-Ultima.

Op.91 Scripta Soli
Tématické album pro integrované techniky a terénní zvukové záznamy. 2011-2017. Nahrávka na CD (©2017 Old Captain - OCCD33). Hudebníci a spolupracovníci: Vladimír Hirsch - elektronické klávesové nástroje, syntezátory, samplery, klavír, digitální technologie, terénní nahrávky, mluvené slovo; Nadya Feir - zpěv, Dominika Karčovská - zpěv, Tom Saivon - produkce. Č.1-Indictum, 2-Omen, 3-Impressiones, 4-Exanima, 5-Camera delusionis, 6-Erebeum, 7-Centuria, 8-Fuga/Acquiesce, 9 Dacryon, 10-Amorphes, 11-Guttae ultimae, 12-Consummatum. Album je založeno na fiktivním zážitku během apokalyptické válečné katastrofy, vnímané z pozice osoby, která je uvězněna v podzemním bunkru. V epické podobě spočívá v popisu jejích pocitů, vzpomínek, strachu, vizí a očekávání nevyhnutelného v ozvěnách událostí, probíhajících na povrchu, zvukově interpretovaných vrstvou země, která je dělí od sebe. Hudební myšlenka a její provedenní je uskutečněno v duchu autorovy idey "musique concrète intergrée". Spočívá zde především v metamorfní muzikalizaci terénních nahrávek v rámci využití komplexních elektroakustických, analogových a digitálních technik a jejich vertikální integrace do výsledného celku, jak je pro hudebníka typické, v případě tohoto alba však tento princip hraje zásadní roli.

Op.92 Axonal Transit
Čtyřdílná skladba pro smyčce, dechové nástroje, elektroniku a perkuse. Jde o autorovu pátou symfonii (občas proto uváděna jako Symphony No.5 “Axonal Transit”). 2012. Hudebníci: Vladimír Hirsch - elektronika, klávesové nástroje, syntezátory, integrovaná technika; participace: Czech Integrated Ensemble - smyčce, dechové nástroje, perkuse. Č.1-Linear, 2-Diametric, 3-Parametric, 4-Gyroscopic. Experimentální práce, založená na variacích časového a prostorového prolínání hudebních témat s významnou úlohou ambientních struktur v roli jejich ukotvujícího, jakkoli vlajícího úložiště. Použity metody lineárního, diametrického, parametrického či aleatorického členění dílčích motivů, jak napovídají i názvy jednotlivých částí. Projekt vydán na albu se stejným názvem společně se skladbou “Craving Urania” (op.95), tvořící s ním formálně a technologicky organický celek (CDR ©2014 Integrated Music Records-Catch 065).

Op.93 Symphony No.6 “Melancholic”
Symfonie pro integrované techniky. 2013- (©20 ? Integrated Music Records-Catch 067). Ve stadiu tvorby

Op.94 Anacreontics
Konceptuální album pro hudební skupinu. 2014-2016. Nahrávka na CD (©2017 E-Klageto - Exklageto 16). SUBPOP SQUEEZE: Vladimír Hirsch - elektronické klávesové nástroje, syntezátory, samplery, digitální technika, Nadya Feir - zpěv, texty, El – zpěv, Timothy Simmons – recitace, David Icke - mluvené slovo, Tom Saivon - produkce a texty, Gelso Nero & Jan Vávra – fotografie, Martina Sanollová – produkční manažerka Č.1-Derm, 2-Obsessive Tap, 3-Discharge 4-And All Love Dead, 5-Thanatic, 6-Neikothropy, 7-Burning Tongues, 8-Transient Spell, 9-Scratch, 10-Roaring Secrets, 11-Shy Of The Light. Koncepční práce, pojmenovaná po starověkém řeckém žánru "písní o lásce a vína", zpracovaná s jistým sarkastickým podtónem, a to jak v hudební charakteristice alba, nazvané "dark-elektro-industrial-thrash syntézou" (T.Saivon) a ironizujícími, téměř cynickými texty. Textová složka hraje nicméně především roli doplňující a ocitá se často na pozadí soundu. Charakter alba spočívá na rockových principech s thrash-metalovými a elektronickými prvky, zasazenými do industriálních a dark-ambientních struktur. Vzhledem k vysokému počtu skladeb, vytvořených v rámci zadání projektu, nezařazená produkce zkompletována na žánrově sesterské album s názvem “Anacreontics II” (DIG ©2016 CatchArrow Recordings-Catch 069) s výraznější úlohou sólového zpěvu (Nadya Feir). SUBPOP SQUEEZE: Vladimír Hirsch - elektronika, klávesové nástroje, syntezátory, integrovaná technika; Nadya Feir – zpěv, texty. Č.1-Intro, 2-Archetype, 3-Moving Grave, 4-Blind Hero, 5-Inhibition, 6-Nerve Dance 2, 7-Re-Creator, 8-New Monsters, 9-Pythian Pleasure, 10-We Are The Enemies, 11-Unrest Cures.

Op.95 Craving Urania
Skladba pro integrované techniky. 2014. Č.1-Craving Urania. Extensivní experimentální skladba, založená na podobných kompozičních a technologických principech jako op.92 s výraznější úlohou industriální matrix. Vydáno společně s ním na albu “Axonal Transit” (CDR ©2014 Integrated Music Records-Catch 065).

Op.96 Do Not Let Us Perish (St.Wenceslaus)
Skladba pro integrované techniky. 2015. Originální nahrávka v digitální podobě (©2016 Integrated Music Records-Catch 068). Č.1-Do Not Let Us Perish. Variace na Svatováclavský chorál, vytvořená původně pro kompilativní tématické album “Communion Of Saints”, dosud nerealizované

Op.97 Idiocracy
Konceptuální album pro integrovaný soubor - Aghiatrias. (©2015-? Integrated Music Records-Catch 070). Ve stadiu příprav

Pozn. Opusy, u nichž nejsou uvedeni interpreti, jsou kompletně provedeny autorem.

Aktualizace 29.července 2017

__________________________________________________________________________________________________________________________
VLADIMÍR HIRSCH: RECORDINGS CATALOGUED.M.Recordings

DMR 01 Synthetics-Themes MC
DMR 02 Marabu I MC
DMR 03 Symphony no.1 in E MC
DMR 04 Out Of Your Objects
DMR 05 Private Mission
DMR 06 Organ Pieces MC
DMR 07 Me All But Died
DMR 08 Seven Parts Of Desolation MC
DMR 09 Three Of Nighty-One MC
DMR 10 Dead Music MC
DMR 11 Der Marabu MC
DMR 12 Out Of Your Objects (remake)
DMR 13 Cruci-Fiction MC

CatchArrow Recordings & Integrated Music Records

Catch 00A Symphony no.1 in E . Seven Parts Of Desolation CDR
Catch 00B 1991 & Dead Music CDR
Catch 00C Cruci-Fiction CDR
Catch 00D Synthetics-Themes CDR
Catch 00E Organ Pieces CDR
Catch 001 Simplicity Of Heresy MC
Catch 002 All Of Us Will Fall Away
Catch 003 Arsenica
Catch 004 Musik für die Metamorphose
Catch 005 Insomnia Dei MC
Catch 006 De(r) Marabu (Verifi)ed
Catch 007 Detaxichen
Catch 008 Insomnia Dei CDR
Catch 009 Asylum
Catch 010 Nostalgy in A
Catch 011 The Fall Verified Catch 012 Symphony no.2 ”Defensa” MC
Catch 013 Eternity Ltd
Catch 014a Concert industriel pour orgue MC
Catch 014b Concert industriel pour orgue / Live CDR (CD jewel case)
Catch 014c Concert industriel pour orgue / Live CDR (DVD case)
Catch 014d Concert industriel pour orgue CDR
Catch 015 (Arrow 002) Hereticon
Catch 016 Casual Crime MC
Catch 017 Dances & Marches MC
Catch 018 Symfonie č.3 ”Brands Of Tyrany” MC
Catch 019 Symphony no.2 ”Defensa” . Concert industriel pour orgue CDR
Catch 020 Less Than Nothing
Catch 021 Divertimento č.1 a 2 MC
Catch 022 Hymnus č.2 MC
Catch 023 Sense Geometry MC
Catch 024 Sense Geometry Remix MC
Catch 025 Aegis
Catch 026 Artefacts (Musik für die Metamorphose + Asylum) MC
Catch 027 Missa pestilentiae integra MC
Catch 028 Symfonie č.3 ”Brands Of Tyrany” CDR
Catch 029 Symphonie Nos. 2 & 3 CDR
Catch 030a Arsenica / Less Than Nothing (Subpop Squeeze)
Catch 030b There's No Human Triumph
Catch 031 Live: "All Of Us Will Fall Away"
Catch 032 Sense Geometry / 2004 Version CDR
Catch 033a New Laws / New Orders CDR (Vladimír Hirsch)
Catch 033b New Laws / New Orders CDR (Skrol)
Catch 034a Dream Monsters Exorcism (Subpop Squeeze)
Catch 034b Dreams Of Awakening
Catch 035 Dances & Marches For The Orphan Age CDR
Catch 036 Symfonie č.4, “Snímaní z kříže” CDR
Catch 038 Geometrie nevědomí
Catch 039 Casual Crime CDR
Catch 040 Missa pestilentiae integra CDR
Catch 041 De regionibus liminis CDR
Catch 042 Missa armata
Catch 042a Field Mass
Catch 042b Cryptosynaxis CD
Catch 042c / ARM 015 Cryptosynaxis DVD
Catch 043 Epidaemia vanitatis
Catch 044 Regions Of Limen DIG
Catch 045A Integrated Music Archives Vol. 1
Catch 045B Integrated Music Archives Vol. 2
Catch 045C Integrated Music Archives Vol. 3 (in process)
Catch 046 Symphony No.1 CDR (revised & remastered version)
Catch 047 Fragments,thèmes et images scéniques
Catch 048 Simplicity Of Heresy CDR, DIG
Catch 049 Elysium DIG
Catch 050 Endoanathymia CDR
Catch 051 Torment Of Naissance
Catch 052 Tobruk
Catch 053 Contemplatio per nexus – in sequentiis
Catch 054 Selected Organ & Piano Works
Catch 055 Optem Spectris
Catch 056 Out Of The Ax
Catch 057 Reliquary
Catch 058 Nonterra CDR
Catch 059 Epidemic Mind
Catch 060 Beyond The Waves Of Desire
Catch 061 Heptalogue (conservated)
Catch 062 Markéta, the daughter of Lazar
Catch 063 Horae (Organ Concerto No.2)
Catch 064 The Sheep Barn Entertainment
Catch 065 Axonal Transit (Symphony No.5 + Craving Urania)
Catch 066 Skrol Live
Catch 067 Symphony No.6 “Melancholica” (in process)
Catch 068 Do Not Let Us Perish (St.Wenceslaus)
Catch 069 Anacreontics II (in process)
Catch 070 Aghiatrias – Idiocracy (in process)


Ars Benevola Mater

ABM29 Concert industriel pour orgue
ABM30 Symphony No.4 “Descent From The Cross”
ABM25 Sense Geometry
ABM31 Exorcisms
ABM32 Les scènes ardentes
ABM33 Contemplatio per nexus
ABM34B The Assent To Paradoxon BOX-SET (album “Nonterra”, released as a inseparable part of set has the same catalogue number)
ABM34BB Underlying Scapes
ABM39 Graue Passion
ABM44 Missa Armata . Invocationes

M.D.Propaganda

MDP 6000-41 Herertical Antiphony
MDP-6000-62, Catch 008 Insomnia Dei

Epidemie Records

EPR 045 Regions Of Limen
EPR 054 Ethos DIG

Old Captain

OCCD33 Scripta Soli

E-Klageto

Exklageto 16 Anacreontics

Power & Steel

PAS 08 Martyria

Ars Morta Universum

ARM 001 What The Eye Have Seen Have Not Seen VHS, DVD

Chromozome (Chromozome/RRRecords)

Mitotic 002 Insomnia Dei

Dagaz Music

DM 001 Dances & Marches For The Orphan Age

Twilight Records

TW 1.59 New Laws / New Orders

LBA Records

LBA10035659 Out Of Your Objects
LBA1100068 Luminar Ax

LBA Composers

10052939 Elysium
10055644 Casual Crime

SuRRism Phonoethics

sPE_0132 Epidemic Mind
sPE_0143 Selected Organ & Piano Works
sPE_0248 Horae (Organ Concerto No.2)

Alkemy Brothers (Black Work)

(BW) 10082746 The Sheep Barn Entertainment (Subpop Squeeze)

CSIndustrial 1982-2010

CSi 004 Synthetics-Themes
CSi 009 The Sheep Barn Entertainment

Updated: July 29, 2017

__________________________________________________________________________________________________________________________